Vì sao nhà nước dân chủ cần có hiến pháp

Dân chủ là gì?

Dân chủ là chế độ chính trị mà trong đó toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện do dân bầu ra.

Vì sao nhà nước dân chủ cần có hiến pháp
Vì sao nhà nước dân chủ cần có hiến pháp

Vì sao nhà nước dân chủ cần có hiến pháp?

Giữa hiến pháp và dân chủ có mối quan hệ đặc biệt, thể hiện tập trung ở các quy định của Hiến pháp về tổ chức bộ máy nhà nước và quyền con người, quyền công dân. Dân chủ và triết lí Hiến pháp dường như đi song hành với nhau, có sự tương thích, rất gần gũi và liên quan mật thiết đến nhau, tương hỗ lẫn nhau.

Ngày nay sự hiện diện của Hiến pháp như một điều tất yếu của nhà nước dân chủ. Cụ thể, Hiến pháp thể hiện tính chính danh của nhà nước, đảm bảo mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Vì Hiến pháp thông thường chỉ được thông qua với sự chấp thuận của nhân dân.

Quan điểm này từng được thể hiện bởi Abraham Lincoln: “Một chính quyền của dân, do dân và vì dân sẽ không bao giờ bị tiêu vong”. Hiến pháp là văn bản pháp luật chứa đựng những giá trị bao quát, bền vững, phổ biến, trong đó tập trung nhất là các giá trị dân chủ.

Với tư cách là đạo luật có hiệu lực pháp lí tối cao của mỗi quốc gia, Hiến pháp ngày càng có vị trí và vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh đời sống chính trị của mỗi quốc gia. Không chỉ thừa nhận và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ Tổ quốc, Hiến pháp còn là giới hạn quyền lực của nhà nước.

Mặt khác, Hiến pháp còn điều chỉnh các mối quan hệ cơ bản, quan trọng nhất của một quốc gia, đặc biệt là các mối quan hệ liên quan đến cách thức tổ chức quyền lực nhà nước, cách thức tổ chức và hoạt động của các cơ quan từ trung ương đến địa phương, các mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước với công dân. Xét về sự cần thiết của Hiến pháp, Hồ Chí Minh cũng đã nhấn mạnh:

“ Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế nên nước ta không có Hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ”.

Như vậy, đối với một nhà nước dân chủ, sự cần thiết là phải có Hiến pháp bởi nó đóng vai trò vô cùng quan trọng cả về mặt khoa học pháp lý và trong thực tiễn đời sống xã hội, là chuẩn mực của một nhà nước mà tất cả mọi người đều phải tôn trọng và tuân theo.

Bài viết cùng chủ đề:

Tầm quan trọng của việc xây dựng nền bầu cử dân chủ

Chế độ bầu cử để phát huy tính dân chủ

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Vì sao nhà nước dân chủ cần có hiến pháp. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *