Vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng nền bầu cử dân chủ

Để thực sự trở thành trái tim của nền dân chủ hiện đại, bầu cử có những vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện quyền lực nhà nước, tổ chức bộ máy chính quyền.

Bầu cử có vai trò tổ chức chính quyền.

Chỉ bằng ý chí nhân dân thể hiện trong bầu cử, chính quyền mới được hợp pháp hóa. Bầu cử giúp chính quyền trong sạch, văn minh tiến bộ và có tính phổ biến nhất trong thời đại ngày nay. Nhà nước ta dưới sự lãnh đạo của đảng nhận thức rõ bầu cử là khâu quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí nên đã thành lập hẳn ra hội đồng bầu cử quốc gia để chuyên thực hiện các công việc liên quan đến bầu cử.

HĐBCQG được thành lập nhằm thể chế hóa tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về phát huy dân chủ, bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, xây dựng cơ chế bảo đảm cho nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình.

Theo quy định của Điều 117 Hiến pháp năm 2013, HĐBCQG là cơ quan do Quốc hội thành  lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Việc hiến định thiết chế HĐBCQG và giao cho Quốc hội quyết định thành lập HĐBCQG sẽ bảo đảm nâng cao vị thế của cơ quan tổ chức bầu cử, tương xứng với ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng nền bầu cử dân chủ
Vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng nền bầu cử dân chủ

Bầu cử tự do và công bằng đóng vai trò nền tảng để nhân dân quyết định cơ cấu chính trị và chính sách tương lai của họ

Nếu nhân dân không tín nhiệm các nhà lãnh đạo, họ có quyền bỏ phiếu bãi nhiệm các nhà lãnh đạo đó vào thời điểm ấn hành các cuộc bầu cử. Bầu cử không chỉ là con đường người dân chọn lựa ra những người đại diện của mình mà còn loại bỏ những người không thực sự đáp ứng được yêu cầu của nhân dân giao phó.

Do vậy, để nhân dân giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước, chế ngự sự tha hóa, lạm quyền của quyền lực nhà nước một cách có hiệu quả, đồng thời đối với việc đổi mới chế độ bầu cử, cần xây dựng cơ chế cụ thể và hữu hiệu quyền bãi nhiệm đại biểu dân cử của nhân dân.

Điều 7 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Đại biểu Quốc hội bị cử tri hoặc Quốc hội bãi nhiệm và đại biểu HĐND bị các cử tri và HĐND bãi nhiệm khi đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân”. Chính vì tầm quan trọng của việc khẳng định chủ quyền nhân dân, trong quá trình đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới bộ máy nhà nước ở nước ta không thể không nói tới đổi mới chế độ bầu cử.

Bầu cử là phương thức giám sát chính quyền của người dân

Khi một tổ chức chính quyền được xác lập những người nắm trong tay quyền lực không tránh khỏi sự tha hóa lạm quyền vì thế bầu cử có định kỳ là công cụ quan trọng để nhân dân giám sát quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước cần được kiểm soát và giới hạn tránh việc quyền lực nhà nước của dân nhưng nó lại đe doạ chính nhân dân. Một cá nhân để được bầu cử phải thu phục được niềm tin của cử tri để chiến thắng mà cách thức tốt nhất không có gì khác là phải thực hiện chính quyền thực sự dân chủ.

Bài viết cùng chủ đề:

Biện pháp bảo đảm của hợp đồng tín dụng

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng nền bầu cử dân chủ. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *