Phân tích vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo dân chủ, bình đẳng công bằng trong xã hội

Phân tích vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo dân chủ, bình đẳng công bằng trong xã hội:

Các khái niệm, quan điểm

– Pháp luật là phương tiện bảo đảm dân chủ, công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội. Dân chủ, công bằng, bình đẳng là những giá trị cao quý của nhân loại.

– Dân chủ là người dân là chủ, làm chủ chính bản thân mình và làm chủ xã hội trên tất cả các lĩnh vực của dời sống xã hội. Mỗi người tự quyết định vận mệnh của chính mình đồng thời là có quyền tham gia quyết định cả những vấn đề chung của toàn xã hội.

– Công bằng, bình đẳng là những khái niệm mang tính chất tương đối phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Công bằng xã hội chỉ là một bình diện của bình đẳng xã hội, là sự ngang bằng nhau trong quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ, công và tội,… Bình đẳng là nganh bằng về địa vị còn công bằng là được đối xử ngang

– Tiến bộ xã hội là sự vận động biến đổi của xã hội theo chiều hướng đi lên trở nên tốt hơn so với trước.

Phân tích vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo dân chủ, bình đẳng công bằng trong xã hội
Phân tích vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo dân chủ, bình đẳng công bằng trong xã hội

Phân tích vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo dân chủ, bình đẳng công bằng trong xã hội

Pháp luật quy định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, đảm bảo cho nhân dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội, thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động của nhà nước,…

Pháp luật chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên sự khác biệt về giai cấp, nguồn gốc xuất thân, chủng tộc, tôn giáo, màu da,…

Pháp luật thừa nhận quyền bình đẳng trước pháp luật của tất cả mọi người.

Dùng pháp luật, nhà nước thực hiện các nguyên tắc phân phối theo lao động.

Pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các giai tầng trong xã hội.

Thông qua pháp luật sẽ có những hình thức xử phạt hoặc khen thưởng tương ứng với những người có công hoặc có tội.

Pháp luật là công cụ quan trọng để ghi nhận và bảo vệ cái mới, cái tích cực, tiến bộ, thúc đẩy sự phát triển, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần của con người được ngày một nâng cao, tạo điều kiện cho con người phát huy hết tất cả những tài năng và phát triển toàn diện, các giá trị của con người được tôn trọng và bảo vệ.

Bài viết cùng chủ đề:

Vai trò của pháp luật trong bảo đảm an toàn xã hội

Vai trò của pháp luật trong kiểm soát quyền lực nhà nước

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân tích vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo dân chủ, bình đẳng công bằng trong xã hội. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *