Phân tích vai trò của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

Phân tích vai trò của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

Pháp luật là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước:

Pháp luật quy định các loại cơ quan nhà nước, trình tự thành lập, cơ cấu tổ chức của từng loại, từng cấp và từng cơ quan, thẩm quyền chia tách, sát nhập các cơ quan nhà nước.

Pháp luật quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức và phương thức hoạt động của từng cơ quan hay còn được gọi là pháp luật thiết lập khuôn khổ cho hoạt động của bộ máy nhà nước.

Nhờ có pháp luật cho phép mà nhân viên nhà nước, công chức,… thực hiện được chức năng, nhiệm vụ quyền hạn một cách dễ dàng hơn, có hiệu quả.

Có pháp luật, việc tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước trở nên khoa học, đồng bộ nhịp nhàng, tránh được sự chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ trống việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

Phân tích vai trò của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
Phân tích vai trò của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

Mở rộng:

Pháp luật là cơ sở cho việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước: Pháp luật quy định: (1) con đường hình thành, (2) cơ cấu tổ chức, (3)

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn – của các cơ quan, nhân viên nhà nước.

Pháp luật xác lập: mối quan hệ công tác trong nội bộ bộ máy nhà nước, giữa những cơ quan, nhân viên nhà nước với nhau hoặc giữa những cơ quan nhà nước với các tổ chức xã hội khác.

Pháp luật thiết lập: (1) khuôn khổ, (2) hình thức, (3) phương thức, nguyên tắc, (4) cách thức cho hoạt động của bộ máy, các cơ quan và nhân viên nhà nước.

VD: Việt Nam có Luật tổ chức Quốc Hội, Luật tổ chức Chính Phủ, Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân.,..

Nhờ có pháp luật: các cơ quan, nhân viên nhà nước thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình một cách dễ dàng, có hiệu quả.

Nhờ có pháp luật: việc tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trở nên khoa học, đồng bộ, nhịp nhàng; tránh việc chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ.

Bài viết liên quan:

Vai trò của pháp luật trong hệ thống điều chỉnh công cụ xã hội

Pháp luật là gì? Phân tích định nghĩa pháp luật

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân tích vai trò của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *