Phân tích vị trí, vai trò của pháp luật trong hệ thống điều chỉnh công cụ xã hội

Phân tích vị trí, vai trò của pháp luật trong hệ thống điều chỉnh công cụ xã hội

Pháp luật có vị trí, vai trò tối cao trong việc điều chỉnh quan hệ xã hội

Các công cụ điều chỉnh khác không được trái với pháp luật, đồng thời pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau trong đó có cả hình thức cưỡng chế => pháp luật là công cụ không thể thiếu để quản lí xã hội. Thông qua pháp luật, nhà nước đưa ra chính sách, phát triển cả xã hội nói chung và nhà nước nói riêng trong cả hoạt động đối nội và đối ngoại.

Phạm vi tác động pháp luật vô cùng rộng: nhà nước ban hành, được truyền bá phổ biến bằng con đường chính thức thông qua hệ thống các cơ quan nhà nước có thẩm quyền => tác động đến mọi cá nhân, vùng miền, lãnh thổ của từng quốc gia.

Pháp luật có hình thức chặt chẽ: Pháp luật ngày nay có xu hướng thể hiện dưới dạng thành văn => hình thức bên ngoài và hình thức bên trong, đảm bảo tính một nghĩa, ngôn từ chính xác không trừu tượng được quy định vô cùng chặt chẽ, đảm bảo tính đúng đắn do có những cơ quan chuyên nghiên cứu và xây dựng luật => con người dễ dàng nắm bắt, thông hiểu và nắm bắt được một cách cụ thể, chính xác và rõ ràng nhất những điều được pháp luật quy định.

Pháp luật dễ thích ứng với điều kiện thực tế của đời sống xã hội: pháp luật được xây dựng dựa trên thực tiễn điều kiện kinh tế xã hội.

Phân tích vị trí, vai trò của pháp luật trong hệ thống điều chỉnh công cụ xã hội
Phân tích vị trí, vai trò của pháp luật trong hệ thống điều chỉnh công cụ xã hội

Mở rộng: Vị trí và vai trò của pháp luật trong hệ thống điều chỉnh quan hệ xã hội thay đổi phụ thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội của từng quốc gia, thời kỳ

Tại Trung Quốc trong hàng nghìn năm, trải qua các nhà nước phong kiến, vị trí và vai trò của pháp luật nằm dưới đạo đức, nhân trị luôn thắng pháp trị, đạo đức luôn là công cụ chủ đạo để xác lập và giữ gìn trật tự và kỷ cương đất nước.

Tại Anh, trong nhà nước phong kiến, giáo hội có quyền lực tuyệt đối, vị trí và vai trò của pháp luật nằm dưới các tín điều tôn giáo. Tại các quốc gia đạo Hồi hiện nay, vị trí vai trò của pháp luật cũng được đặt dưới kinh Koran. Kinh Koran là chân lí, bất di bất dịch, không một quyền lực nào trên thế giới có thể thay đổi.

Cùng với sự thay đổi của đời sống xã hội, sự đi lên của nền kinh tế, điều kiện khi thế quyền dần thoát li khỏi thần quyền, điều kiện hợp tác quốc tế, toàn cầu hóa,… vai trò của pháp luật ngày càng được coi trọng, vị trí ngày càng được đề cao.

Pháp luật ngày nay có vị trí, vai trò chủ đạo, đặc biệt quan trọng không thể thay thế bởi vì những ưu thế vượt trội:

Pháp luật có phạm vi tác động rộng lớn nhất

Pháp luật có tính quy phạm phổ biến với giá trị bắt buộc phải tôn trọng và thực hiện đối với mọi cá nhân, tổ chức; trên mọi lĩnh vực của cuộc sống; ở mọi địa phương, vùng, miền trên đất nước; bao trùm toàn bộ xã hội.

Pháp luật có tính bắt buộc, được nhà nước tổ chức thực hiện và bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau (có thể cưỡng chế).

Pháp luật được nhà nước tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp, yêu cầu các cá nhân, tổ chức trong xã hội bắt buộc phải thực hiện pháp luật nghiêm chỉnh. Khi cần có thể sử dụng biện pháp cưỡng chế hoặc trừng phạt. Pháp luật có được sức mạnh của nhà nước, của bộ máy chuyên nghiệp làm nhiệm vu cưỡng chế.

Pháp luật có hình thức xác định chặt chẽ nhất.

Thành văn, các nội dung được quy định theo hệ thống rõ ràng, cụ thể, không trừu tượng, không chung chung, có tính thống nhất trong toàn bộ các văn bản. Pháp luật không có “bản sao” cũng không có phương án thứ hai.

Pháp luật dễ thích ứng với điều kiện thực tế của đời sống xã hội.

Pháp luật là hình thức pháp lý của các quan hệ kinh tế xã hội nên pháp luật quy định vấn đề gì và như thế nào phụ thuộc vào thực trạng của điều kiện kinh tế xã hội. Nên pháp luật có thể đáp ứng kịp thời đòi hỏi của đời sống xã hội.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích khái niệm điều chỉnh quan hệ xã hội

So sánh pháp luật và đạo đức

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân tích vị trí, vai trò của pháp luật trong hệ thống điều chỉnh công cụ xã hội. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *