Phân tích vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội

Phân tích vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội (cách 1)

– Trật tự an toàn an toàn xã hội là trạng thái của đời sống xã hội, trong đó tình hình chính trị ổn định, an ninh quốc gia được giữ vững và con người được yên ổn trong sinh hoạt hằng ngày, trong lao động,… không bị xâm hại những quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– An ninh chủ yếu được thể hiện trong lĩnh vực chính trị, an toàn xã hội được thể hiện trên nhiều mặt an toàn trong sản xuất, trong giao thông, trong sinh hoạt hằng ngày,…

– Pháp luật hướng dẫn cách xử sự cho mọi người khi tham gia các quan hệ xã hội theo chiều hướng nhằm tạo lập an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quy định những tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để bảo đảm cho sự an toàn cho mọi ngành nghề, trong các lĩnh vực lao động, sản xuất, tiêu dùng, chế biến,…

– Pháp luật cấm những hành vi gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và quy định các biện pháp trừng phạt đối với những chủ thể có hành vi đó, qua đó mà đảm bảo được trật tự, an ninh, an toàn xã hội.

Phân tích vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội
Phân tích vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội

Phân tích vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội (cách 2)

Định nghĩa: An toàn xã hội là tình trạng đời sống xã hội, trong đó con người được yên ổn trong sinh hoạt hàng ngày, trong lao động, học tập, nghỉ ngơi, tình trạng sức khỏe, bí mật đời tư…không bị xâm hại những quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Hình thức thể hiện của an toàn xã hội: an toàn trong sản xuất, an toàn giao thông, an toàn trong sinh hoạt hàng ngày, an toàn trong công tác an sinh xã hội, an toàn trong các giao dịch kinh tế,…

Vai trò của an toàn đối với xã hội: là tiền đề, động lực, mục tiêu của cuộc sống.

Vấn đề: an toàn xã hội luôn có nguy cơ bị xâm hại hoặc phá vỡ từ nhiều phía do sự kém hiểu biết và thái độ ứng xử của con người đối với môi trường, cộng đồng và các điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội.

Pháp luật là cơ sở để bảo đảm trật tự an toàn xã hội, điều đó được thể hiện ở:

1. Pháp luật xác định cách thức xử sự cho các chủ thể, điều chỉnh các quan hệ xã hội; xác lập cơ sở chuẩn mực để các chủ thể ứng xử trong các trường hợp cụ thể theo định hướng của nhà nước (gìn giữ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội).

2. Pháp luật nghiêm trị những trường hợp vi phạm, gây mất an toàn xã hội. VD: Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam năm 2008 quy định nghiêm ngặt những chế tài xử phạt cho các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông

đường bộ.

3. Nhờ Pháp luật, nhà nước thể chế hóa những tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, đề ra những biện pháp đảm bảo an toàn, giáo dục con người ý thức tự bảo vệ mình.

VD: Bộ luật lao động năm 2019 đề ra những chính sách của Nhà nước về lao động.

4. Pháp luật tác động mạnh mẽ đến các mặt của đời sống xã hội, thúc đẩy

kinh tế phát triển, cải thiện điều kiện vật chất kỹ thuật của xã hội.

5. Nhờ có pháp luật, người dân trở nên vững tâm, họ tin tưởng vào pháp luật, rằng cái ác sẽ bị trừng trị và an toàn được bảo đảm; từ đó tránh được những xung đột, biểu tình gây mất trật tự, an toàn công cộng.

Bài viết liên quan:

Vai trò của pháp luật trong hệ thống điều chỉnh công cụ xã hội

Vai trò của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân tích vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *