Điều kiện trở thành người đại diện trong tố tụng dân sự

Người đại diện trong tố tụng dân sự là gì?

Người đại diện theo pháp luật là người đại diện tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự theo quy định pháp luật. Cơ sở tham gia tố tụng dân sự của người đại diện xuất phát từ quy định của pháp luật. Khoản 2 Điều 85 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015 quy định như sau: “Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp bị hạn chế quyền đại diện theo quy định của pháp luật…

Quan hệ đại diện ngoài đuợc xác lập theo pháp luật còn đuợc xác lập theo sự ủy quyền. Theo quy định tại Điều Khoản 4 Điều 85 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015 “Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự ”.

Điều kiện trở thành người đại diện trong tố tụng dân sự
Điều kiện trở thành người đại diện trong tố tụng dân sự

Điều kiện trở thành người đại diện trong tố tụng dân sự

Một cá nhân hoặc pháp nhân muốn làm người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự thì phải có năng lực chủ thể, nhằm đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự mà họ đại diện. BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ năm 2015 không quy định rõ điều kiện về năng lực chủ thể của người đại diện mà dẫn chiếu sang Bộ luật dân sự năm 2015.

Khoản 3 Điều 134 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau: “Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện ”.

Đối với người đại diện theo pháp luật của đương sự, họ phải được pháp luật quy định hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định (Tòa án chỉ định người đại diện theo pháp luật cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự). Còn đối với người đại diện theo ủy quyền của đương sự, họ phải được đương sự ủy quyền hợp pháp. Ngoài ra, người đại diện không thuộc các trường hợp không được làm người đại diện của đương sự được quy định tại Điều 87 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015.

Đó là các trường hợp

: + Nếu họ cũng là đương sự trong cùng một vụ việc với người được đại diện mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện;

+ Nếu họ đang là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho một đương sự khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ việc.

+ Cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an không được làm người đại diện trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp họ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho cơ quan của họ hoặc với tư cách là người đại diện theo pháp luật.

Bài viết liên quan:

Biện pháp bảo đảm của hợp đồng tín dụng

So sánh hợp đồng tặng cho và di tặng

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Điều kiện trở thành người đại diện trong tố tụng dân sự. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *