Trí nhớ là gì? Các giai đoạn của trí nhớ (phân tích chi tiết)

I. Trí nhớ là gì?

Trí nhớ là quá trình nhận thức về thế giới bằng cách ghi lại, giữ lại và làm xuất hiện lại những gì cá nhân thu nhận được trong hoạt động sống của mình.

Trí nhớ phản ánh toàn bộ vốn kinh nghiệm của con người, bao gồm những hình ảnh mà con người tri giác, những hoạt động, hành vi của con người đã diễn ra trước đây. Và để lại dấu vết trong trí nhớ dưới dạng các hình ảnh nhất định, các hình ảnh này được gọi là biểu tượng.

Trí nhớ phụ thuộc vào yếu tố: nội dung, tính chất của tài liệu cần nhớ, giới tính, lứa tuổi, sinh lý thần kinh, kiểu nhân cách, sức khoẻ và phương pháp nhớ.

Trí nhớ là gì? Các giai đoạn của trí nhớ (phân tích chi tiết)
Trí nhớ là gì? Các giai đoạn của trí nhớ (phân tích chi tiết)

II. Các giai đoạn của trí nhớ

Quá trình nhớ được chia làm 4 giai đoạn : ghi nhớ, quá trình giữ gìn, tái hiện và quên.

2.1 Quá trình ghi nhớ

Ghi nhớ là quá trình tiếp nhận các hình ảnh, ấn tượng xuất hiện trong ý thức dưới tác động của sự vật, hiện tượng trong quá trình cảm giác, tri giác. Theo quan điểm sinh lý học, ghi nhớ là quá trình hình thành, củng cố các dấu vết xuất hiện trong vỏ não.

Quá trình ghi nhớ phụ thuộc vào các yếu tố: nội dung, tính chất của tài liệu nhớ, hành động nhớ, động cơ, mục đích, các thuộc tính của nhân cách, các trạng thái tâm lí. Căn cứ vào mục đích ghi nhớ, ghi nhớ được chia thành ghi nhớ không chủ định và ghi nhớ có chủ định. Trong đó ghi nhớ chủ định bao gồm : ghi nhớ máy móc và ghi nhớ ý nghĩa.

2.2 Quá trình giữ gìn

Đây là quá trình duy trì, lưu giữ các nội dung đã được ghi nhớ trong đầu óc. Theo quan niệm sinh học, đó là quá trình giữ lại những dấu vết trong vỏ não.

Việc lưu giữ phụ thuộc vào các yếu tố như: nội dung, tính chất tài liệu, nhu cầu , động cơ, hứng thú, tâm thế và các trạng thái tâm lý, sức khoẻ của chủ thể.

2.3 Quá trình tái hiện

Tái hiện là quá trình nhớ mà trong đó những nội dung đã được ghi lại trước đây được làm sống lại, Tái hiện thường diễn ra dưới ba hình thức: nhận lại, nhớ lại và hồi tưởng.

Nhận lại là hình thức tái hiện khi sự tri giác đối tượng được lặp lại.

Nhớ lại là hình thức tái hiện mà ngay lúc đó sự tri giác lại đối tượng không diễn ra. Nhớ lại được kích thích bơi một đối tượng nào đó đang được tri giác hoặc bởi một hình ảnh của  tưởng tượng hay của tư duy theo quy luật liên tưởng.

Hồi tưởng là một hành động trí tuệ phức tạp mà kết quả của nó phụ thuộc vào chỗ một nội dung của nhiệm vụ tái hiện được cá nhân ý thức rõ rang, chính xác đến mức nào.

2.4 Quá trình quên

Quên là biểu hiện của sự không tái hiện được nội dung đã ghi nhớ trước đây vào thời điểm nhất định. Quá trình quên thường biểu hiện ở 2 mức độ: Quên hoàn toàn và quên tạm thời. Sự quên diễn ra theo những quy luật nhất định: theo một trình tự xác định và với tốc độ không đồng đều.

Tham khảo các bài viết khác tại: luathonglinhvn

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Trí nhớ là gì? Các giai đoạn của trí nhớ (phân tích chi tiết). Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *