Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng

Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm của Tòa án, cụ thể là các Thẩm phán trong thi hành công vụ và người yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI, pháp luật TTTDS quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI không đúng. Quy định này được xem như là một chế tài, một sự trừng phạt về mặt dân sự đối với người có lỗi trong việc áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI để bảo vệ quyền lợi của người bị áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI và ngăn chặn tình trạng lạm quyền yêu cầu từ những chủ thể có quyền.

Trong TTDS, Tòa án ra quyết định áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI xuất phát chủ yếu từ yêu cầu của người có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI hoặc do chính Tòa án áp dụng khi thấy cần thiết (trong những trường hợp do pháp luật quy định). Trên nguyên tắc, mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, vì vậy trách nhiệm bồi thường cũng được xác định theo hai trường hợp: nếu việc áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI dựa trên yêu cầu của người có quyền yêu cầu mà yêu cầu đó được xác định là không đúng gây ra thiệt hại cho người bị áp dụng hoặc người thứ ba thì người đưa ra yêu cầu phải bồi thường cho người bị thiệt hại; nếu Tòa án tự mình áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI không đúng thì Tòa án cũng phải có trách nhiệm bồi thường về những thiệt hại do quyết định của mình gây ra.

Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng
Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng

 

– Trách nhiệm của người yêu cầu: Theo khoản 1 Điều 113 BLTTD:  “Người yêu cầu Tòa án áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình; trường hợp yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường”. Như vậy cơ sở để xác định trách nhiệm của người yêu cầu chính là đơn yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI không đúng, đây là lỗi của họ và họ phải chịu sự chế tài của pháp luật. Việc quy định này có tác dụng hạn chế tình trạng lạm quyền của người có quyền yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI, đồng thời còn có tác dụng nhắc nhở người có quyền yêu cầu cần phải suy nghĩ kĩ, có những chứng cứ chứng minh đúng sự thật trước khi đưa ra quyết định của mình.

– Trách nhiệm của Tòa án: Theo khoản 3 Điều 113 BLTTDS, Tòa án áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI hoặc cho người thứ ba thì Tòa án phải bồi thường cho người bị hại. Tuy vậy, Tòa án chỉ phải bồi thường trong các trường hợp sau:

+ Tòa án tự mình áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜIT;

+ Tòa án áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI khác với BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI mà cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu;

+ Tòa án áp dụng BBIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI vượt quá yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI của cá nhân, cơ quan, tổ chức;

+ Tòa án áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI không đúng với thời hạn quy định của pháp luật hoặc không áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI mà không có lí do chính đáng.

Việc bồi thường thiệt hại trong các trường hợp nêu trên được thực hiện theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (khoản 2 và khoản 3 Điều 113).

Bài viết cùng chủ đề:

Ai có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *