Tổ chức kinh tế là gì? Phân tích khái niệm tổ chức kinh tế

Trong nền kinh tế thị trường, tổ chức kinh tế là chủ thể kinh doanh chủ yếu và quan trọng nhất. Thuật ngữ “tổ chức kinh tế” được sử dụng phổ biến trong đời sống xã hội và trong các văn bản pháp luật về kinh tế. Tuy nhiên, xét dưới góc độ học thuật, khái niệm tổ chức kinh tế dường như ít được giải thích trong các văn bản pháp luật và trong Từ điển Luật học ở nước ta. Theo Từ điển Luật học:

Tổ chức kinh tế của Nhà nước: Tổ chức sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ nền kinh tế quốc dân, phục vụ đời sống xã hội, do Nhà nước thành lập và quản lý nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Tổ chức kinh tế của Nhà nước là doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế khác của Nhà nước hoạt động trên các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân

Trước đây trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, tổ chức kinh tế chủ yếu do Nhà nước thành lập. Nó thuộc thành phần kinh tế quốc doanh và kinh doanh tập thể. Do đó, ở thời kỳ này nói đến tổ chức kinh tế dường như người ta chỉ nghĩ đến tổ chức kinh tế nhà nước hoặc tổ chức kinh tế của Nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, tổ chức kinh tế do nhiều thành phần kinh tế thành lập nên nội hàm của khái niệm tổ chức kinh tế bao gồm tổ chức kinh tế nhà nước và tổ chức kinh tế phi nhà nước (tổ chức kinh tế tư nhân, tổ chức kinh tế tập thể, tổ chức kinh tế hỗn hợp và tổ chức kinh tế nước ngoài v.v..

Tổ chức kinh tế là gì?

Căn cứ vào giải thích của Từ điển Luật học và nội dung các văn bản pháp luật quy định về tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế được hiểu như sau:

Tổ chức kinh tế là một pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;  Có chức năng sản xuất – kinh doanh, dịch vụ; Được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã v.v.

Tổ chức kinh tế là gì?
Tổ chức kinh tế là gì? Phân tích khái niệm tổ chức kinh tế

Đặc điểm của tổ chức kinh tế

Tổ chức kinh tế mang những đặc trưng cơ bản sau đây:

– Khác với tổ chức sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội dân sự và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân., tổ chức kinh tế là chủ thể kinh doanh (được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh) được thành lập để thực hiện hoạt động sản xuất – kinh doanh, dịch vụ nhằm mục đích thu lợi nhuận.

– Tổ chức kinh tế là đơn vị sử dụng lao động trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, dịch vụ trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Nó không chỉ có đóng góp vào ngân sách nhà nước thông qua việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, đảm bảo công ăn việc làm, chăm lo đời sống của người lao động mà còn thực hiện trách nhiệm xã hội bằng việc trích một phần lợi nhuận để thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội, người có công với cách mạng v.v.

– Tổ chức kinh tế là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập. Nó hoạt động dựa trên nguồn vốn không do ngân sách nhà nước cấp bao gồm nguồn vốn tự có, nguồn vốn vay, vốn do cổ đông đóng góp, vốn từ nước ngoài viện trợ, vốn do liên doanh, liên kết và lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất – kinh doanh, dịch vụ v.v… Hiệu quả kinh tế là yếu tố được các tổ chức kinh tế coi trọng hàng đầu.

– Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động của tổ chức kinh tế mang tính cạnh tranh rất gay gắt và chịu tác động trực tiếp của các yếu tố bao gồm sự ổn định chính trị, quan điểm của giai cấp cầm quyền, chính sách thuế, tỷ giá hối đoái, lãi suất vay vốn, luật pháp, giá cả nguyên, vật liệu, tiền công của người lao động, các yếu tố khoa học, công nghệ, phương tiện, máy móc kỹ thuật, kỹ năng, kinh nghiệm và văn hóa, triết lý kinh doanh và sự tăng trưởng hay suy thoái của nền kinh tế thế giới v.v… Hơn nữa, hoạt động của tổ chức kinh tế còn phụ thuộc vào tâm lý, thị hiếu của người tiêu dùng và nhu cầu của thị trường. Do đó, tổ chức kinh tế rất nhạy cảm và phản ứng nhanh nhạy với mọi biến động cho dù là nhỏ nhất các các yếu tố chính trị, thể chế, luật pháp, tài chính, tiền tệ, khoa học – công nghệ và thị trường.

Liên hệ: Luathonglinh
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *