Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Thời điểm thực hiện quyền yêu cầu

Việc áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI có nhiều ý nghĩa thiết thực trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự của tòa án bảo vệ được chứng cứ giúp cho quá trình xét xử của tòa án được khách quan, chính xác; giúp bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, giúp họ ổn định cuộc sống, bảo toàn tài sản, giữ vững niềm tin vào Nhà nước và pháp luật. Do đó việc quy định thời điểm áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI là rất cần thiết.

Nếu như trước đây, BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI chỉ được yêu cầu xem xét áp dụng sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án thì hiện nay BLTTDS quy định BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI còn có thể được yêu cầu trước khi Tòa án thụ lý vụ án. Cụ thể khoản 1 Điều 111 BLTTDS 2015 đã quy định rất rõ: “Trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức…có quyền yêu cầu Tòa án đang giải quyết vụ án đó áp dụng một hoặc nhiều BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI…” Người có quyền yêu cầu tòa án áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình tòa án đang giải quyết vụ án dân sự. Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 BLTTDS cũng quy định bổ sung “Trong trường hợp có tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay chứng cứ, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra thì cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền nộp đơn yêu cầu tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI quy định tại điều 114 của Bộ luật này đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện cho tòa án đó.” thì trong trường hợp do tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra thì họ có quyền nộp đơn yêu cầu tòa án ra quyết định áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện. Người có quyền yêu cầu tòa án áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI đưa ra yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI cùng với thời điiểm nộp đơn khởi kiện là trường hợp yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI được đưa ra khi Tòa án chưa thụ lý vụ án, đương sự nộp đơn khởi kiện, Tòa án chấp nhận đơn và đang xem xét để thụ lý. Tuy nhiên, không phải bất kỳ trường hợp nào, người có quyền yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI cũng có quyền đề nghị Tòa án áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI trước khi thụ lý.

Đây là một quy định mới của BLTTDS 2015 so với các quy định trước đây. Với quy định này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong tình trạng khẩn cấp, bảo vệ chứng cứ góp phần làm cho việc giải quyết của tòa án được nhanh chóng, khách quan, bảo đảm tính khả thi của bản án. Từ quy định này, ta thấy được sự quan tâm của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân. Mọi hành vi trái pháp luật khi bị phát hiện đều bị xử lý kịp thời. Từ đó, người dân nhận thức được sự nghiêm minh của pháp luật, tự nguyện tuân thủ các quy định pháp luật, góp phần bảo đảm công bằng, dân chủ, văn minh cho xã hội.

Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Thủ tục xem xét và ra quyết định giải quyết đơn yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI và các chứng cứ chứng minh cho yêu cầu

Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện theo quy định tại Điều 187 BLTTDS 2015 kiến nghị Tòa án áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI phải làm đơn, văn bản gửi đến Tòa án. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính quy định tại khoản 1 Điều 133 BLTTDS 2015. Văn bản kiến nghị phải có các nội dung quy định tại Điều 134 BLTTDS 2015.

BLTTDS 2015 cũng quy định người yêu cầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân kiến nghị áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI phải đưa ra chứng cứ chứng minh cho việc yêu cầu, kiến nghị áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI là cần thiết và hợp pháp.

Sau khi nhận được đơn yêu cầu Tòa án áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI. Tùy vào từng thời điểm nhận đơn, Tòa án xem xét và giải quyết đơn yêu cầu quy định tại Điều 112 và khoản 2 Điều 133 BLTTDS năm 2015, theo đó:

– Trường hợp có yêu cầu Tòa án áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện thì ngay sau khi nhận đơn yêu cầu Tòa án áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI, Chánh án Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án chỉ định ngay một Thẩm phán giải quyết yêu cầu. Thẩm phán được chỉ định phải ra quyết định về việc giải quyết yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận đơn yêu cầu. Nếu chấp nhận yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI của người đã yêu cầu sau khi xem xét yêu cầu, chứng cứ kèm theo và thấy cần thiết phải áp dụng, thì phải ra quyết định áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI. Nếu không được chấp nhận yêu cầu Tòa án áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI thì phải có văn bản thông báo cho người yêu cầu và giải thích rõ lý do của việc không chấp nhận.

– Trước khi mở phiên tòa, việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án xem xét, quyết định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI, Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và các chứng cứ kèm theo chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI đó. Trường hợp đơn yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI chưa làm đúng quy định tại khoản 1 Điều 134 thì Thẩm phán phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu. Trường hợp chứng cứ chưa đủ thì Thẩm phán yêu cầu người yêu cầu nộp bổ sung. Nếu người yêu cầu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm hoặc ngay sau khi người đó thực hiện xong biện pháp bảo đảm quy định tại Điều 136 BLTTDS 2015 thì Thẩm phán phải ra ngay quyết định áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI; nếu không chấp nhận yêu cầu thì Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu.

– Tại phiên tòa, việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI do HĐXX xem xét, thảo luận, giải quyết tại phòng xử án. Nếu chấp nhận thì HĐXX ra quyết định áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ngay hoặc sau khi người yêu cầu đã thực hiện xong biện pháp bảo đảm quy định tại Điều 136 BLTTDS 2015. Việc thực hiện biện pháp bảo đảm được bắt đầu từ thời điểm HĐXX ra quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm nhưng người yêu cầu phải xuất trình chứng cứ về việc đã thực hiện xong biện pháp bảo đảm trước khi HĐXX vào phòng nghị án; nếu không chấp nhận yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI thì HĐXX phải thông báo ngay tại phòng xử án nêu rõ lý do và ghi vào biên bản phiên tòa.

Bài viết cùng chủ đề:

Điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Ai có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *