Thiệt hại là gì? thiệt hại theo quy định bộ luật dân sự

Thiệt hại là gì?

Thiệt hại xảy ra là tiền đề của trách nhiệm bồi thường thiệt hại bởi mục đích của việc áp dụng trách nhiệm là khôi phục tình trạng tài sản cho người bị thiệt hại. Do đó không có thiệt hại thì không đặt ra vấn đề bồi thường cho dù có đầy đủ các điều kiện khác. Vì vậy, trước tiên cần xác định thế nào là thiệt hại.

Thiệt hại là những tổn thất thực tế được tính thành tiền, do việc xâm phạm đến tính mạng, sức khóe, danh dự, uy tín, tài sản của cá nhân, tổ chức.

–    Thiệt hại về tài sản: biểu hiện cụ thể là mất tài sản, nhưng chi phí đế ngăn chặn, hạn chế, sửa chữa thay thế, những lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác công dụng của tài sản. Đây là những thiệt hại vật chất của người bị thiệt hại.

–    Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe làm phát sinh thiệt hại về vật chất bao gồm chi phí cứu chữa, bồi dường, chăm sóc, phục hồi chức năng bị mất, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút do thiệt hại về tính mạng, sức khỏe.

–    Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại bao gồm chi phí hợp lí để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại.

–    Tổn thất về tinh thần. Đời sống tinh thần là một phạm trù rất rộng, bao gồm nhiều vấn đề và chỉ tồn tại đối với xã hội loài người như đau thương, cảnh góa bụa, mồ côi, sự xấu hổ,… về nguyên tắc, không thể trị giá được bằng tiền theo nguyên tắc ngang giá trị như trong trao đổi và không thể phục hồi được.

Nhưng với mục đích an úi, động viên đối với người bị thiệt hại về tinh thần, cũng như một biện pháp giáo dục nhằm ngăn chặn người có hành vi trái pháp luật, BLDS quy dịnh người xâm hại phải: “bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần” cho người bị thiệt hại, người thân thích gần gùi của người đó phải gánh chịu.

Thiệt hại là gì? thiệt hại theo quy định bộ luật dân sự
Thiệt hại là gì? thiệt hại theo quy định bộ luật dân sự

Xác định thiệt hại theo luật dân sự

Thiệt hại là điều kiện đầu tiên làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường. Nguyên tắc bồi thường toàn bộ thiệt hại chì có thể thực hiện đầy đủ, chính xác khi xác định được toàn bộ thiệt hại là bao nhiêu và trên cơ sở đó ấn định mức bồi thường.

Xác định thiệt hại là việc rất khó khăn và phức tạp. Mục 2 Chương XX Phần thứ ba BLDS quy định về các loại thiệt hại được bồi thường và cách thức xác định thiệt hại một cách khái quát.

Bài viết cùng chủ đề:

Hợp đồng tín dụng là gì?

Hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng song vụ hay đơn vụ?

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Thiệt hại là gì? thiệt hại theo quy định bộ luật dân sự. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp miễn phí.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *