Cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN (Phân tích)

Phân tích Cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN

Thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN là một trong bốn mục tiêu cơ bản của việc thành lập AEC. Việc thực hiện hóa Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ biến ASEAN trở thành một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất, theo đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN. AEC sẽ hỗ trợ hội nhập kinh tế của các khu vực ưu tiên, đồng thời cho phép tự do di chuyển các yếu tố của sản xuất và cả các yếu tố đầu vào dưới dạng hàng hóa và dịch vụ trong kinh doanh. Một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN bao gồm năm yếu tố chủ chốt sau đây:

1. Tự do hóa thương mại hàng hóa

Tự do hóa thương mại hàng hóa của ASEAN được thực hiện thông qua tự do hóa thuế quan, các biện pháp phi thuế quan, thiết lập quy tắc xuất xứ, thuận lợi hóa thương mại, hợp tác hải quan, hài hòa hóa và nhất thể hóa hàng rào tiêu chuẩn và kĩ thuật trong thương mại. Nhờ đó, hàng rào thuế quan và hàng rào phi thuế quan sẽ từng bước được xóa bỏ. Đồng thời, những thủ tục hải quan và thương mại khi đã được tiêu chuẩn hóa hài hòa hơn và đơn giản hơn sẽ góp phần làm giảm chi phí giao dịch.

2. Tự do hóa thương mại dịch vụ

Tự do hóa thương mại dịch vụ được thực hiện thông qua xóa bỏ các hạn chế đối với thương mại dịch vụ, xây dựng các thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA), tăng cường phát triển nguồn nhân lực và xây dựng năng lực trong lĩnh vực dịch vụ.

3. Tự do hóa đầu tư

Tự do hóa đầu tư được thực hiện thông qua việc mở cửa đầu tư, xóa bỏ các biện pháp hạn chế đầu tư, dành chế độ đãi ngộ quốc gia và chế độ tối huệ quốc cho các nhà đầu tư ASEAN và các nhà đầu tư bên ngoài. Bên cạnh đó, thể hiện ở việc bảo hộ đầu tư, tổ chức các chương trình và hoạt động xúc tiến và thuận lợi hóa đầu tư.

Cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN (Phân tích)
Cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN (Phân tích)

4. Tự do hóa dòng vốn

Tự do hóa dòng vốn được thực hiện thông qua tăng cường hội nhập và phát triển thị trường vốn của khu vực đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chứng khoán, thanhh toán quốc tế, thị trường vay nợ. Thông qua cho phép di chuyển các khoản vốn lớn và có ý nghĩa kinh tế quan trọng.

5. Tự do di chuyển lao động lành nghề

Tự do hóa di chuyển lao động có chuyên môn được hiểu là hoạt động của các quốc gia trong việc ký kết gia nhập và thực hiện các thỏa thuận về việc tự do di chuyển lao động có chuyên môn giữa các quốc gia với nhau. AEC quy định 8 ngành nghề lao động trong các nước ASEAN được tự do di chuyển thông qua các thỏa thuận công nhận tay nghề tương đương gồm y khoa, nha sỹ, điều dưỡng, kiến trúc sư, kỹ sư, kế toán – kiểm toán, giám sát viên (điều tra, khảo sát) và du lịch.

Ngoài 5 yếu tố cốt lõi trên, thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN còn bao gồm 2 bộ phận khác là các lĩnh vực ưu tiên hội nhập và lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp:

  • Các lĩnh vực ưu tiên hội nhập: gồm 12 lĩnh vực ưu tiên hội nhập. Để tạo thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất, AEC đã rút ngắn lội trình hội nhập của các lĩnh vực ưu tiên. Xây dựng lộ trình riêng cho từng lĩnh vực. Tiến hành đánh giá định kì tiến trình và hiệu quả của các lĩnh vực ưu tiên hội nhập. Đồng thời, xác định các dự án hoặc các sáng kiến khu vực cụ thể, đặc biệt là đối với khu vực tư nhân. Những lĩnh vực này đóng vai trò “chất xúc tác” có vai trò lan toa lớn cho hội nhập tổng thể của ASEAN về kinh tế.
  • Lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp: Để đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông lâm nghiệp, AEC tiến hành tăng cười khả năng cạnh tranh thương mại nội bộ và với bên ngoài trong dài hạn đối mặt các sản phẩm này. Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác, chuyển giao công nghệ và xây dựng phương pháp tiếp cận chung về lương thực, nông lâm nghiệp với các nước khác, các thỏa thuận, các tổ chức quốc tế và khu vực. Phát triển các hợp tác xã nông nghiệp và tăng cường trao quyền cho các hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp theo hướng vì lợi ích của nông dân. Xây dựng mạng lưới và cơ chế liên kết hợp tác xã trong khu vực.
Bài viết cùng chủ đề Cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN:

Khái quát cộng đồng kinh tế ASEAN, mục tiêu hoạt động của AEC

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *