Sự liên kết trong mô hình nhóm công ty (Phân tích chi tiết)

Phân tích Sự liên kết trong mô hình nhóm công ty

Sự liên kết trong nhóm công ty rất đa dạng, thể hiện ở đặc điểm của từng loại hình nhóm công ty và từng quan hệ giữa các công ty trong nhóm công ty. Có ba hình thức liên kết chính trong mô hình nhóm công ty: liên kết theo chiều ngang; liên kết theo chiều dọc; liên kết hỗn hợp đa ngành, đa lĩnh vực.  

Liên kết theo chiều ngang: diễn ra giữa các công ty hoạt động trong cùng một ngành bằng việc tham gia cổ phần góp vốn lẫn nhau hoặc các thỏa thuận nhằm phân chia thị trường, kiêm soát sự gia nhập nhóm của các công ty bên ngoài. Các công ty liên kết theo chiều ngang có các sản phẩm, dịch vụ liên quan với nhau và có thể sử dụng cùng một hệ thống phân phối để gia tăng hiệu quả.  

Ví dụ như sự liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo với doanh nghiệp sản xuất bột mỳ. Ưu điểm của hình thức liên kết theo chiều ngang là tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tận dụng hệ thống phân phối để tiết kiệm chi phí, phân tán rủi ro. Tuy nhiên, hình thức này có nhược điểm là thiếu sự chủ động ở một số khâu như cung ứng nguyên liệu, sản xuất, bảo quản, vận chuyền.

Sự liên kết trong mô hình nhóm công ty (Phân tích chi tiết)
Sự liên kết trong mô hình nhóm công ty (Phân tích chi tiết)

Liên kết theo chiều dọc: diễn ra giữa các công ty trong cùng một dây chuyền công nghệ, trong đó, các công ty cùng nhau hợp tác để hình thành một sản phẩm, một mục tiêu chung nào đó. Đây là mô hình liên kết các công ty hoạt động trong cùng một chuỗi giá trị ngành. Ví dụ như sự liên kết giữa doanh nghiệp lắp ráp đồ điện tử với doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu.

Liên kết theo chiều dọc có thể là tích hợp ngược hướng về bên trái chuỗi giá trị, (ví dụ, công ty sản xuất mua lại hoặc đầu tư vốn vào các công ty cung ứng nguyên liệu cho mình) hoặc tích hợp xuôi hướng về bên phải chuỗi giá trị, (ví dụ, công ty sản xuất mua lại hoặc đầu tư vốn vào một công ty thương mại/tiếp thị/vận tải để tiêu thụ sản phẩm do mình sản xuất) hoặc cả hai.

Hình thức này có ưu điểm là đem lại nhiều lợi thế về chi phí, về sự chủ động nguồn nguyên liệu, chủ động trong việc sản xuất và đưa hàng ra thị trường, khả năng kiểm soát các dịch vụ,… tuy nhiên hình thức liên kết dọc cũng có khó khăn là sẽ bị phân tán nguồn lực, khó tập trung vào hoạt động chủ yếu tạo giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi giá trị.

Liên kết hỗn hợp đa ngành, đa lĩnh vực: là loại liên kết các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành, nghề và lĩnh vực có mối quan hệ và không có mối quan hệ về công nghệ, quy trình sản xuất,… nhưng có mối quan hệ chặt chẽ về tài chính.

Công ty mẹ không nhất thiết phải trực tiếp sản xuất kinh doanh một sản phẩm cụ thể mà chủ yếu làm nhiệm vụ đầu tư, kinh doanh vốn; điều tiết, phối hợp kinh doanh giữa các lĩnh vực. Các công ty con bằng kế hoạch, chiến lược phát triển. kinh doanh thống nhất. thực hiện điều hoà vốn, lợi nhuận giữa các công ty con, lĩnh vực kinh doanh hoặc điều chỉnh, chuyển dịch vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh có hiệu quả cao

Bài viết cùng chủ đề:

Nhóm công ty là gì? Các khái niệm cơ bản

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Sự liên kết trong mô hình nhóm công ty (Phân tích chi tiết). Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *