So sánh pháp luật và tập quán (So sánh chi tiết)

Bài viết hướng dẫn So sánh pháp luật và tập quán chi tiết

Điểm giống nhau giữa pháp luật và tập quán

– Đều là quy tắc xử sự chung;

– Pháp luật và tập quán là những khuôn mẫu, chuẩn mực hướng dẫn cách xử sự cho con người khi tham gia vào quan hệ xã hội nhất định;

– Tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi con người;

– Không phải đặt ra cho một chủ thể nhất định mà cho các chủ thể tham gia vào quan hệ xã hội;

– Được thực hiện nhiều lần trong cuộc sống thực tế.

– Pháp luật và tập quán đều tham gia điều chỉnh các quan hệ xã hội

So sánh pháp luật và tập quán (So sánh chi tiết)
So sánh pháp luật và tập quán (So sánh chi tiết)

Điểm khác nhau giữa pháp luật và tập quán

Các khía cạnh Pháp luật Tập quán
Quá trình hình thành phát triển -Pháp luật được hình thành thông qua 3 con đường là: thừa nhận các quy tắc có sẵn nâng chúng lên thành pháp luật, thừa nhận cách giải quyết một vụ việc trong thực tế rồi lấy làm khuôn mẫu cho các sự việc khác, đặt ra các quy tắc xử sự mới. -Tập quán lúc đầu được hình thành một cách tự phát trong cộng đồng xã hội, là thói quan ứng xử có tính chất lặp đi lặp lại.
Thể hiện ý chí – Thể hiện ý chí của lực lượng cầm quyền. – Thể hiện ý chí của một cộng đồng dân cư trong địa phương nhất định.
Chủ thể ban hành Nhà nước. Nhóm người, dân cư trong địa phương nhất định.
Tính quy phạm phổ biến Có tính khái quát cao, là những khuôn mẫu điển hình để các chủ thể thực hiện theo khi gặp phải những tình huống như dự liệu. Chỉ tác động tới một bộ phận dân cư nhất định.
Tính hệ thống Là một hệ thống các quy phạm để điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội trong các lĩnh vực khác nhau. Không có tính hệ thống.
Hình thức Tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật . Truyền miệng từ đời này sang đời khác.
Phạm vi điều chỉnh Phạm vi rộng, mọi tầng lớp trong xã hội đều phải tuân thủ. Phạm vi khá rộng, nhưng cả xã hội không bắt buộc phải tuân thủ
Biện pháp bảo đảm thực hiện Giáo dục, tuyên truyền, cưỡng chế, ép buộc,… bằng quyền lực nhà nước. Chủ yếu dựa trên tinh thần tự giác của những con người, không bị buộc phải thực hiện hay có những biện pháp như cưỡng chế thực hiện.

Bài viết cùng chủ đề:

So sánh pháp luật và đạo đức

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về So sánh pháp luật và tập quán (So sánh chi tiết). Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *