So sánh pháp luật và đạo đức (So sánh chi tiết)

So sánh pháp luật và đạo đức (So sánh chi tiết)

Điểm giống nhau giữa pháp luật và đạo đức

Đều là những quy tắc xử sự chung hay quy phạm xã hội để hướng dẫn cách xử sự cho con người trong xã hội cho nên chúng đều có các đặc điểm của các quy phạm xã hội:

Đều là những khuôn mẫu, chuẩn mực để hướng dẫn cách xử sự cho con người trong xã hội;

Đều là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi của con người;

Đều được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống vì ban hành ra không chỉ điều chỉnh một quan hệ xã hội cụ thể mà để điều chỉnh quan hệ xã hội

Đều tham gia điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm thiết lập và giữ gìn trật tự xã hội.

Đều vừa có tính giai cấp, có tính xã hội và tính dân tộc.

So sánh pháp luật và đạo đức (So sánh chi tiết)
So sánh pháp luật và đạo đức (So sánh chi tiết)

Điểm khác nhau giữa pháp luật và đạo đức

Các khía cạnh Pháp luật Đạo đức
Quá trình hình thành phát triển – Pháp luật được hình thành thông qua 3 con đường là: thừa nhận các quy tắc có sẵn nâng chúng lên thành pháp luật, thừa nhận cách giải quyết một vụ việc trong thực tế rồi lấy làm khuôn mẫu cho các sự việc khác, đặt ra các quy tắc xử sự mới. – Đạo đức lúc đầu được hình thành một cách tự phát trong cộng đồng xã hội.
Thể hiện ý chí – Thể hiện ý chí của lực lượng cầm quyền. – Thể hiện ý chí của một cộng đồng dân cư.
Chủ thể ban hành Nhà nước. Nhóm người hoặc là cả xã hội tự đề ra.
Tính quy phạm phổ biến Có tính khái quát cao, là những khuôn mẫu điển hình để các chủ thể thực hiện theo khi gặp phải những tình huống như dự liệu. Có tính khuyên răn, khuyên giải đối với mọi người, chỉ bảo cho mọi người.
Tính hệ thống Là một hệ thống các quy phạm để điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội trong các lĩnh vực khác nhau. Không có tính hệ thống.
Hình thức Tập    quán    pháp,    tiền    lệ pháp,văn bản quy phạm pháp luật. Truyền miệng, thành văn.
Phạm vi điều chỉnh Phạm vi rộng, mọi tầng lớp trong xã hội đều phải tuân thủ. Phạm vi khá rộng, nhưng cả xã hội không bắt buộc phải tuân thủ.
Biện pháp bảo đảm thực hiện Giáo dục, tuyên truyền, cưỡng chế, ép buộc,… bằng quyền lực nhà nước. Chủ yếu dựa trên tinh thần tự giác của những con người, không bị buộc phải thực hiện hay có những biện pháp như cưỡng chế thực hiện.
Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt pháp luật với các công cụ khác để điều chỉnh quan hệ xã hội

Phân tích chi tiết các đặc trưng của pháp luật

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về So sánh pháp luật và đạo đức (So sánh chi tiết). Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *