So sánh hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống

So sánh hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống

Với đặc thù được giao kết dưới dạng phi giấy tờ, việc giao kết hợp đồng điện tử sẽ gặp rủi ro nếu không có các nhà cung cấp dịch vụ mạng và các cơ qua chứng thực chữ ký điện tử. Các nhà cung cấp dịch vụ mạng có trách nhiêm duy trì hệ thống mạng (mạng nội bộ của doanh nghiệp cũng như mạng quốc gia) luôn ở trong tình trạng hoạt động tốt. Hệ thống mạng trục trặc ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến việc giao kết hợp đồng điện tử ở phạm vi từng đơn vị, doanh nghiệp … cũng như ở phạm vi quốc gia. Còn cơ quan chứng thực chữ ký điện tử đóng vai trò quang trọng trong việc xây dựng và tạo được một cơ chế sao cho các hợp đồng điện tử không thể bị giả mạo và không thể bị phủ nhận khi tranh chấp phát sinh.

Chính vì vậy đối với hợp đồng điện tử, chừng nào hệ thống mạng có trục trặc chừng nào các cơ quan chứng thực chữ ký chưa được thành lập, thậm chí được thành lập nhưng chưa hoạt động thì chừng đó, việc giao kết hợp đồng điện tử cũng như việc thực hiện hợp đồng điện tử sẽ khó có thể thành công. Rủi ro sẽ là rất lớn nếu không có những người thứ ba này tham gia vào quy trình giao kết hợp đồng điện tử.

Những người thứ ba này không tham gia vào quy trình đàm phán, giao kết hay thực hiện hợp đồng. Họ chỉ tham gia với tư cách là các cơ quan hỗ trợ nhằm đảm bảo tính hiệu quả và giá trị pháp lý cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử.

Địa vị pháp lý của họ với tư cách là chủ thể tham gia vào một khâu, hoặc một số khâu của quá trình giao kết hợp đồng điện tử cần phải được quy định như thế nào? Đây là điểm làm nên sự khác biệt của giao kết hợp đồng điện tử.

-Về nội dung: Hợp đồng điện tử có một số điển khác biệt so với hợp đồng truyền thống. Những điểm khác biệt đó là:

+ Địa chỉ pháp lý: ngoài địa chỉ pháp lý thông thường (địa chỉ bưu điện) hợp đồng điện tử còn có địa chỉ e -mail, địa chỉ website, địa chỉ xác định nơi, ngày giờ gửi fax.. .Những địa chỉ điện tử này có ý nghĩa rất lớn để xác định tính hiện hữu, sự tồn tại thật sự của các bên giao kết hợp đồng với tư cách là chủ thể của việc giao kết hợp đồng điện tử.

+ Các quy định về truy cập, cải chính thông tin điện tử (ví dụ như việc thu hồi hay hủy một đề nghị giao kết hợp đồng trên mạng Internet…)

+ Các quy định về chữ ký điện tử hay một cách thức khác ( như mật khẩu, mã số.) để xác định được các thông tin có giá trị về các chủ thể giao kết hợp đồng.

+ về thanh toán trong các hợp đồng điện tử cũng thường được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử. Vì vậy trong hợp đồng điện tử thường có các quy định chi tiết về phương thức thanh toán điện tử, ví như thanh toán bằng thẻ tín dụng, việc bảo mật các thông tin liên quan đến thẻ tín dụng cho khách hàng.

So sánh hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống
So sánh hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống

-Về quy trình giao kết hợp đồng điện tử: Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống. Một hợp đồng truyền thống sẽ được giao kết bằng việc các bên trực tiếp gặp nhau hay trao đổi với nhau bằng các phương tiện “ giấy tờ”, “ vật chất” và ký bằng chữ ký tay.

Còn một hợp đồng điện tử sẽ được giao kết bằng phương tiện điện tử và hợp đồng sẽ được ký bằng chữ ký điện tử. Hai phương thức giao kết hoàn toàn khác nhau sẽ làm phát sinh những điểm khác biệt lớn liên quan đến quy trình giao kết: việc xác định thời gian và địa điểm giao kết hợp đồng điện tử sẽ trở nên khó khăn hơn so với hợp đồng truyền thống vì thời điểm “gửi” và “nhận” một thông điệp dữ liệu (chính là một chào hàng hay chấp nhận chào hàng) trở nên khó xác định trong môi trường điện tử. Việc tạo lập một “ chữ ký” trong môi trường điện tử hay việc áp một “con dấu” sẽ không thể được thực hiện như đối với hợp đồng truyền thống.

– Về pháp luật điều chỉnh: về mặt pháp lý, ngoài các quy định chung về hợp đồng trong Bộ luật dân sự sẽ được áp dụng cho các hợp đồng truyền thống và hợp đồng điện tử, do tính chất đặc thù cảu hợp đồng điện tử và do những vấn đề pháp lý đặc biệt (hay chính các rủi ro về mặt pháp lý) nảy sinh trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử mà loại hợp đồng này thường còn phải được đặc biệt điều chỉnh bởi một hệ thống quy phạm pháp luật đặc thù, dành riêng cho hợp đồng điện tử.

Điều đó giải thích tại sao để phát triển hoạt động thương mại điện tử nói chung và tăng cường giao kết hợp đồng điện tử nói riêng, ở phạm vi quốc gia hay quốc tế, các quốc gia và các tổ chức quốc tế đều xây dựng một khung pháp lý giành riêng cho hoạt động thương mại điện tử trong đó có những quy định về hợp đồng điện tử và giao kết hợp đồng điện tử. Ví dụ như các quy định về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, của chữ ký điện tử, của một bản gốc hợp đồng, các quy định về việc chứng thực chữ ký điện tử. .. .

Và vì vậy ngày nay ở nhiều nước, bên cạnh các đạo luật về hợp đồng truyền thống người ta phải ban hành Luật giao dịch điện tử, luật về giao kết hợp đồng điện tử, luật về thương mại điện tử, luật về chữ ký điện tử.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt tặng cho tài sản có điều kiện và hứa thưởng

Hợp đồng tặng cho tài sản là gì?

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về So sánh hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *