Pháp luật là gì? Phân tích định nghĩa pháp luật (Chi tiết)

Phân tích định nghĩa pháp luật

Trường phái Pháp gia (đại biểu là Hàn Phi Tử) quan niệm: Pháp luật là cái biên soạn nơi công đường, nói rõ cùng trăm họ, bậc minh chúa nói pháp luật thì mọi kẻ hèn kém trong nước không ai không nghe thấy.

Trường phái pháp luật thực định quan niệm: Pháp luật là những quy tắc do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh quan hệ xã hội nhằm thiết lập trật tự xã hội.

Trường phái pháp luật tự nhiên quan niệm: Pháp luật là quy tắc tất yếu hình thành tự nhiên trong đời sống con người, xuất phát từ bản chất con người với tư cách là một bộ phận của giới tự nhiên. Pháp luật này được tạo hóa ban tặng, vĩnh cửu, bất biến, không bị thay đổi ở mọi dân tộc, mọi thời đại.

Thực tiễn ngày nay, pháp luật được tiếp cận theo quan điểm pháp luật thực định với sự tiếp thu những giá trị của pháp luật tự nhiên.

Có nhiều quan niệm nhưng tựu chung lại ta có thể định nghĩa:

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo mục đích, định hướng của nhà nước

Phân tích:

+ Quy tắc xử sự: Cách ứng xử giữa con người với nhau trong các mối quan hệ bằng lời nói hoặc hành động cụ thể, là để hướng dẫn mọi người cách xử sự hoặc những điều được đặt ra để hướng dẫn cách xử sự khi họ rơi vào điều kiện hoàn cảnh nào đó (nên làm, không nên làm, được phép làm, không được phép làm, …)

+ Nhà nước ban hành: Các quy tắc xử sự không được nhà nước ghi nhận thì có thể là đạo đức, tín điều tôn giáo, phong tục tập quán; còn các quy tắc xử sự chung được ghi nhận và bảo đảm thực hiện thì là pháp luật.

Pháp luật là gì? Phân tích định nghĩa pháp luật (Chi tiết)
Pháp luật là gì? Phân tích định nghĩa pháp luật (Chi tiết)

Đặc trưng của pháp luật

+ Pháp luật có tính quyền lực nhà nước:

Hình thành bằng con đường do nhà nước ban hành và thừa nhận;

Thể hiện cho ý chí nhà nước;

Pháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp trong đó cả bằng biện pháp cưỡng chế.

+ Pháp luật có tính quy phạm phổ biến:

Khuôn mẫu cho nhận thức và hướng dẫn cách ứng xử, xử xự cho mọi người trong xã hội;

Biết mình được phép làm gì, không được phép làm gì, phải làm như thế nào trong một điều kiện, hoàn cảnh cụ thể;

Phạm vi tác động rộng lớn, khuôn mẫu ứng xử, điều chỉnh các quan hệ xã hội trên các lĩnh vực của cuộc sống, nó tác động tới mọi đối tượng ở mọi địa phương, vùng miền;

Giá trị bắt buộc tôn trọng;

Tiêu chuẩn đánh giá hành vi con người (hợp pháp hay không hợp pháp).

+ Pháp luật có tính hệ thống

Bản thân pháp luật là hệ thống các quy phạm hay các quy tắc xử sự chung để điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội phát triển theo chiều hướng mà nhà nước mong muốn;

Các quy định không tồn tại biệt lập mà giữa chúng có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau tạo nên một chính thể thống nhất.

+ Pháp luật có tính xác định về hình thức:

Thể hiện trong những hình thức nhất định như tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật.

Pháp luật được hình thành thông qua nhà nước bằng 3 con đường

Nhà nước thừa nhận các quy tắc xử sự có sẵn trong xã hội (phù hợp với ý chí của nhà nước);

Nhà nước thừa nhận cách giải quyết các vụ việc trong thực tế, sử dụng làm khuôn mẫu để thực hiện những vụ việc tương tự;

Nhà nước đặt ra quy tắc xử sự mới.

Bài viết cùng chủ đề:

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Pháp luật là gì? Phân tích định nghĩa pháp luật (Chi tiết). Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *