Phân tích quyền và nghĩa vụ của bên cầm giữ tài sản

Bài viết Phân tích quyền và nghĩa vụ của bên cầm giữ tài sản theo quy định hiện hành

Quyền của bên cầm giữ tài sản

Khi tiến hành cầm giữ tài sản, bên cầm giữ tài sản có những quyền sau: (Điều 348- BLHS 2015):

– Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng song vụ.

– Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thanh toán chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ.

– Được khai thác tài sản cầm giữ để thu hoa lợi, lợi tức nếu được bên có nghĩa vụ đồng ý.

– Giá trị của việc khai thác tài sản cầm giữ được bù trừ vào giá trị nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ.”

+ Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng song vụ. Đây là chính là mục đích ban đầu của bên có quyền. Bên có quyền cầm giữ tài sản nhằm yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ giữa 2 bên. Chừng nào nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ chưa được thực hiện đúng và đầy đủ, thì bên có quyền vẫn được quyền cầm giữ tài sản của bên có nghĩa vụ.

+ Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thanh toán chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ. Một số loại tài sản, trong quá trình cầm giữ có thể phát sinh các chi phí bảo quản, cầm giữ tài sản, do đó, bên có quyền hoàn toàn có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thanh toán những chi phí này.

Chi phí này phải là chi phí hợp lý và thực sự “cần thiết” cho việc bảo quản, gìn giữ tài sản và bên cầm giữ nên thông báo cho bên có nghĩa vụ về sự phát sinh chi phí này. Theo quan điểm của tác giả, cần phải quy định rõ rang về nghĩa vụ thông báo của bên cầm giữ tài sản trong trường hợp phát sinh chi phí hợp lý đối với việc bảo quản và gìn giữ tài sản.

Ví dụ: A mang xe ô tô của mình sửa chữa tại garage của B, khi B sửa xong, A không có đủ tiền để trả chi phí sửa chữa, do đó, B đã cầm giữ chiếc xe ô tô của A cho đến khi A thực hiện xong nghĩa vụ trả tiền của mình. Do A phải đi công tác đột xuất nên 7 ngày sau A mới quay lại để trả tiền cho B và lấy lại xe, lúc này, B có thể yêu cầu A cần trả cho B khoản tiền thuê dịch vụ trông giữ xe trong 7 ngày.

+ Được khai thác tài sản cầm giữ để thu hoa lợi, lợi tức nếu được bên có nghĩa vụ đồng ý. Bên cầm giữ tài sản chỉ được khai thác tài sản để thu hoa lợi, lợi tức nếu được bên có nghĩa vụ đồng ý. Giá trị từ việc khai thác tài sản cầm giữ được bù trừ vào giá trị nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ.

Quy định này tạo thuận lợi cho cả bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm trong trường hợp chủ sở hữu của tài sản chưa có điều kiện thực hiện nghĩa vụ của mình, qua đó, có thể sẽ rút ngắn được thời gian cầm giữ tài sản, và bên cầm giữ cũng có thể khai thác giá trị của tài sản, chứ không đơn thuần là thực hiện hành vi cầm giữ.

Phân tích quyền và nghĩa vụ của bên cầm giữ tài sản
Phân tích quyền và nghĩa vụ của bên cầm giữ tài sản

Nghĩa vụ của bên cầm giữ tài sản

Nghĩa vụ của bên cầm giữ tài sản được quy định tại điều 349-BLDS 2015:

– Giữ gìn, bảo quản tài sản cầm giữ.

– Không được thay đổi tình trạng của tài sản cầm giữ.

– Không được chuyển giao, sử dụng tài sản cầm giữ nếu không có sự đồng ý của bên có nghĩa vụ.

– Giao lại tài sản cầm giữ khi nghĩa vụ đã được thực hiện.

– Bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ.

+ Không được thay đổi tình trạng của tài sản cầm giữ. Trong quá trình cầm giữ tài sản, bên cầm giữ không được thay đổi tình trạng của tài sản. Giả sử, trong ví dụ B cầm giữ chiếc ô tô của A do A không thực hiện nghĩa vụ trả tiền sửa chữa đối với B, trong quá trình thực hiện cầm giữ tài sản, B không được thay đổi tình trạng của chiếc ô tô, ví dụ thay đổi màu sơn, hoặc lắp ráp thêm những thiết bị khác trong xe.

+ Không được chuyển giao, sử dụng tài sản cầm giữ nếu không có sự đồng ý của bên có nghĩa vụ. Khi cầm giữ tài sản, bên có quyền chỉ có quyền chiếm hữu đối với tài sản đó, vì vậy, nếu bên có quyền muốn sử dụng tài sản thì phải được sự đồng ý của bên có nghĩa vụ, tức chủ sở hữu tài sản.

+ Giao lại tài sản cầm giữ khi nghĩa vụ đã được thực hiện. Ý nghĩa của việc cầm giữ tài sản là nhằm bảo đảm cho việc thực hiện một nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng song vụ liên quan đến chính tài sản đó, vì vậy, khi nghĩa vụ dược thực hiện, thì biện pháp cầm giữ đương nhiên chấm dứt, và bên cầm giữ phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

+ Giữ gìn, bảo quản tài sản cầm giữ và bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ. Liên quan đến vấn đề này em đề xuất cần có những quy định cụ thể hơn trong trường hợp bên cầm giữ tài sản không thể thực hiện được nghĩa vụ gìn giữ và bảo quản tài sản do sự kiện bất khả kháng hoặc nếu chứng minh được bên cầm giữ không thực hiện được nghĩa vụ gìn giữ, bảo quản tài sản là hoàn toàn do lỗi của bên có nghĩa vụ.

Bài viết cùng chủ đề:

Cầm giữ tài sản là gì? Đặc điểm của cẩm giữ tài sản

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân tích quyền và nghĩa vụ của bên cầm giữ tài sản. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *