Phân tích quy định của bầu cử dân chủ

Sự ra đời của nền bầu cử dân chủ hiện đại

Ngay từ khi thành lập nước, tự do dân chủ đã trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu, là mục tiêu phấn đấu của nhà nước cách mạng. Sau Cách mạng Tháng 8-1945, Việt Nam đã trở thành một nước tự do, độc lập. Từ ngày đó, Ðảng và Nhà nước ta đã xác định mục tiêu duy nhất xây dựng nước Việt Nam dựa trên nền tảng cốt lõi là thực thi nguyên tắc dân chủ, tôn trọng mọi quyền lợi chính đáng của nhân dân. Vì chỉ có dân chủ mới thật sự phát huy được vai trò của mọi tầng lớp nhân dân vào sự phát triển đất nước.

Chỉ một ngày sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:

“Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc TỔNG TUYỂN CỬ với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống” .

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ”; “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ”; “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”. Bên cạnh đó bầu cử ở nước ta được hiểu là có liên hệ mật thiết với khái niệm dân chủ, trong đó những cuộc bầu cử tự do và công bằng là phương thức bảo đảm cho việc tôn trọng các quyền tự do, dân chủ.

Phân tích quy định của bầu cử dân chủ
Phân tích quy định của bầu cử dân chủ

Quy định của bầu cử dân chủ

Trong một nền dân chủ, quyền lực của nhà nước chỉ được thực thi khi có sự nhất trí của người dân. Cơ chế căn bản để chuyển sự nhất trí đó thành quyền lực nhà nước là tổ chức bầu cử tự do và công bằng.

Nhân dân được coi là nguồn gốc của mọi quyền lực, bầu cử là cách thức người dân uỷ nhiệm quyền lực của mình cho nhà nước. Quyền bầu cử được hiểu là một quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp. Ðiều 27, Hiến pháp 2013 quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HÐND”.

Qua đó, mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, vùng miền, nghề nghiệp, địa vị xã hội, giới tính đều có quyền bình đẳng như nhau, được tự do tham gia ứng cử nếu trên 21 tuổi và bầu cử nếu trên 18 tuổi.

Chỉ những người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự mới không được ghi tên vào danh sách cử tri (Ðiều 30, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND năm 2015).

Bài viết liên quan:

Vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng nền bầu cử dân chủ

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân tích quy định của bầu cử dân chủ. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *