Hệ thống pháp luật là gì? Phân tích khái niệm hệ thống pháp luật

Phân tích khái niệm hệ thống pháp luật

Hệ thống pháp luật là một chỉnh thể các hiện tượng pháp luật có sự liên kết, ràng buộc chặt chẽ, thống nhất với nhau, luôn có sự tác động qua lại lẫn nhau để thực hiện việc điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ xã hội.

Cụm từ này được dùng để chỉ tập hợp các hệ thống của một số quốc gia có nét tương đồng với nhau trên nền tản chính trị, pháp luật,…

Hệ thống pháp luật châu Âu lục địa (civil law): chịu ảnh hưởng sâu sắc của pháp luật La Mã cổ đại, nguồn chủ yếu là văn bản quy phạm pháp luật, pháp luật phân thành công pháp và tư pháp, quy trình tố tụng thẩm vấn được coi trọng trong quá trình tố tụng.

Hệ thống pháp luật Anh Mỹ (common law): cơ sở phát triển là pháp luật của Anh, coi trọng tiền lệ pháp, nguồn chủ yếu là án lệ, không phân chia thành công pháp và tư pháp, nguyên tắc tranh tụng được áp dụng rộng rãi trong quá trình tố tụng.

Hệ thống pháp luật là gì? Phân tích khái niệm hệ thống pháp luật
Hệ thống pháp luật là gì? Phân tích khái niệm hệ thống pháp luật

Hệ thống pháp luật Hồi giáo: nguồn pháp luật bao gồm các quy định do nhà nước ban hành và cả quy định do các tổ chức tôn giáo ban hành, các văn bản pháp luậy ban hành không làm thay đổi luật Hồi giáo mà chỉ là sự chi tiết hóa hoặc bổ sung. Hiến pháp thường không trái với Kinh Koran. Nhà thờ cũng là nhà nước và ngược lại nên tín điều tôn giáo và pháp luật nhà nước gần như là một thể thống nhất không có sự phân biệt. Tuy nhiên, chỉ áp dụng chủ yếu cho các quốc gia Hồi giáo.

Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa: có điểm tương đồng với civil law như lấy nguồn chủ yếu là văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động theo mô hình tố tụng thẩm vấn, thẩm phán chỉ tiền hành xét xử và không được tạo ra các quy phạm pháp luật. Các điểm khác với civil law là: được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, nền kinh tế tập trung, bao cấp, pháp luật là sự thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng Cộng sản nhằm đảm bảo cho sự triển khai thực hiện trong toàn xã hội, không phân chia công pháp, tư pháp mà chia thành các ngành luật. Sau khi hệ thống này bị sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới (ở Liên Xô và Đông Âu) thì Việt Nam, Trung Quốc đã tiến hành chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do đó hệ thống pháp luật của các quốc gia này cũng được đổi mới để phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích các yếu tố cấu thành văn bản quy phạm pháp luật

Tiền lệ pháp là gì?

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Hệ thống pháp luật là gì? Phân tích khái niệm hệ thống pháp luật. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *