Phân tích khái niệm điều chỉnh quan hệ xã hội

Khái niệm điều chỉnh quan hệ xã hội

Khái niệm điều chỉnh quan hệ xã hội: Điều chỉnh quan hệ xã hội là sử dụng các công cụ tác động lên các quan hệ xã hội, làm cho chúng thay đổi và phát triển theo những mục đích, định hướng nhất định, nhằm duy trì và bảo vệ trật tự xã hội.

Quan hệ xã hội là quan hệ giữa người với người trong quá trình chung sống hoạt động, Ví dụ như quan hệ giữa bố mẹ, ông bà,…các quan hệ xã hội thể hiện trong thực tế qua hành vi hay cách xử sự của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ xã hội.

Do đó, để điều chỉnh quan hệ xã hội, phải “tác động lên các quan hệ xã hội” tức là hướng dẫn cách xử sự cho con người, chỉ cho con người biết nên làm gì hoặc được làm gì, làm như thế nào,…Bằng cách này, chủ thể quản lí có thể điều chỉnh được quan hệ xã hội đó theo chiều hướng họ mong muốn và thiết lập được trật tự xã hội.

Ví dụ, mong muốn thiết lập an toàn đường bộ thì ban hành Luật an toàn giao thông đường bộ để hướng dẫn các chủ thể khi tham gia giao thông.

Phân tích khái niệm điều chỉnh quan hệ xã hội
Phân tích khái niệm điều chỉnh quan hệ xã hội

Mục đích của điều chỉnh quan hệ xã hội

Mục đích điều chỉnh quan hệ xã hội là làm cho các quan hệ xã hội hình thành hoặc thay đổi hoặc phát triển theo những mục đích, định hướng nhất định, nhằm thiết lập, duy trì và bảo vệ trật tự xã hội. Qua đó, tác động điều chỉnh quan hệ xã hội theo 2 hướng:

– Đối với các quan hệ xã hội phù hợp với lợi ích, mục tiêu của nhà quản lý thì khuyến khích tham gia, củng cố, bảo vệ,…

– Đối với quan hệ xã hội không phù hợp thì phải hạn chế, ngăn chặn sự hình thành, phát triển của chúng và từng bước loại trừ ra khỏi đời sống xã hội.

Công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội

Công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội: Đặt ra các quy tắc hành vi hay quy phạm xã hội để hướng dẫn cách xử sự cho chủ thể khi tgia vào quan hệ xã hội đó. Cần có nhiều công cụ điều chỉnh khác nhau vì các quan hệ xã hội vô cùng đa dạng gồm pháp luật, đạo đức,… chúng vừa độc lập xong cũng luôn có sự ràng buộc, phụ thuộc lẫn nhau, hợp thành một hệ thống hoàn chỉnh

Bài viết liên quan:

Phân biệt nhà nước với các công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội khác

Phân tích chi tiết đặc trưng của pháp luật

.Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân tích khái niệm điều chỉnh quan hệ xã hội. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *