Phân tích chi tiết các đặc trưng của pháp luật

Phân tích đặc trưng của pháp luật

Thứ nhất, Pháp luật có tính quyền lực nhà nước

Là đặc điểm của riêng pháp luật so với các quy tắc xử sự khác;

Vì pháp luật do nhà nước đặt ra (VD: các quy định trong Hiến Pháp về hình thức tổ chức bộ máy nhà nước) hoặc thừa nhận (VD: pháp luật thừa nhận phong tục tập quán lên thành tập quán pháp) trong đó thể hiện sự cho phép, yêu cầu hoặc đòi hỏi của nhà nước đối với cách ứng xử của chủ thể trong xã hội nên pháp luật mang ý chí của nhà nước;

Pháp luật được nhà nước tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp, yêu cầu các cá nhân, tổ chức trong xã hội phải thực hiện pháp luật nghiêm chỉnh. Khi cần có thể sử dụng biện pháp cưỡng chế hoặc trừng phạt (VD: Vi phạm pháp luật ở một số nước có thể chịu hình phạt cao nhất là tử hình, ở Việt Nam, tội tử hình cho những hành vi tội phạm đặc biệt nghiêm trọng).

Phân tích chi tiết các đặc trưng của pháp luật
Phân tích chi tiết các đặc trưng của pháp luật

Thứ hai, pháp luật có tính quy phạm phổ biến

Quy phạm là khuôn thước, khuôn mẫu, chuẩn mực

Pháp luật là khuôn mẫu, chuẩn mực định hướng cho nhận thức và hành vi xử sự của mọi người trong xã hội để bất kỳ ai khi ở trong hoàn cảnh mà pháp luật dự liệu sẽ hành động theo các cách thức pháp luật đã nêu ra. Căn cứ vào pháp luật, các cá nhân, tổ chức biết mình được làm gì, không được làm gì, phải làm gì và làm như thế nào…;

Phạm vi tác động của pháp luật rất rộng lớn, phổ biến đến mọi cá nhân, tổ chức; trên mọi lĩnh vực của cuộc sống; ở mọi địa phương, vùng, miền trên đất nước.

Thứ ba, pháp luật có tính hệ thống

Bản thân pháp luật là một hệ thống các quy phạm để điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội pháp sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Tuy điều chỉnh các quan hệ xã hội trong nhiều lĩnh vực khác nhau, song các quy định của pháp luật không tồn tại biệt lập, giữa chúng có mối liên hệ thống nhất, tạo nên một chỉnh thể.

Thứ tư, pháp luật có tính xác định về hình thức

Pháp luật được thể hiện trong những hình thức xác định như tập quán pháp, tiền lệ pháp và các văn bản quy phạm pháp luật.

Pháp luật được thể hiện dưới dạng thành văn, các nội dung được quy định rõ ràng, cụ thể, không trừu tượng, không chung chung, bảo đảm có thể được hiểu và thực hiện thống nhất trên toàn xã hội.

Bài viết cùng chủ đề:

Pháp luật là gì? Phân tích định nghĩa pháp luật

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân tích chi tiết các đặc trưng của pháp luật. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *