Phân loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Phân loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chi tiết

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là gì?

Dưới góc độ khoa học pháp lý có thể hiểu thỏa thuận hạn chế cạnh tranh “là sự thống nhất ý chí của từ 2 chủ thể kinh doanh trở lên được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào, có hậu quả làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị trường”

Phân loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Căn cứ vào vị trí của chủ thể tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong chu trình kinh doanh và khả năng gây hạn chế cạnh tranh, có thể chia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thành hai loại:

Một là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang. Đây là thỏa thuận giữa các doanh nghiệp cùng hoạt động trên thị trường liên quan như thỏa thuận giữa các nhà sản xuất hay giữa những nhà bán buôn hoặc giữa các nhà bán lẻ những loại sản phẩm tương tự nhau.

Phân loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Phân loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Thỏa thuận theo chiều ngang được thực hiện giữa các đối thủ cạnh tranh với nhau và có thể trực tiếp tăng khả năng khống chế thị trường của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận, điều này làm tăng khả năng của doanh nghiệp trong việc tính giá sản phẩm, dịch vụ của họ cao hơn giá thị trường.

Thỏa thuận theo chiều ngang phổ biến là thỏa thuận ấn định giá mua bán hàng hóa, dịch vụ, phân chia thị trường, thông đồng trong đấu thầu, ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia thị trường, hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa, dịch vụ, thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận

Hai là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc. Đó là các thỏa thuận liên quan đến việc bán lại các sản phẩm từ nhà sản xuất hay nhà cung cấp, do đó nó diễn ra giữa các doanh nghiệp ở các công đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất, phân phối sản phẩm như thỏa thuận giữa nhà sản xuất với nhà phân phối. Thỏa thuận theo chiều dọc diễn ra giữa các doanh nghiệp không phải là đối thủ của nhau mà giữa các doanh nghiệp bổ trợ lẫn nhau, có thể là đối tác của nhau.

Vì vậy, các thỏa thuận theo chiều dọc thường không tạo ra khả năng khống chế thị trường.

Thông thường, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang gây nhiều tác động xấu đến môi trường cạnh tranh, đến sự vận hành của thị trường hơn là thỏa thuận dọc. Do đó, chế tài xử lý các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc nhẹ hơn so với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang

Các thỏa thuận này được gọi là hard-core cartel – những thỏa thuận gây nguy hại nhất cho cạnh tranh, làm cản trở cạnh tranh trên thị trường, bị xử lý theo nguyên tắc per se rule (mặc nhiên bị cấm khi cơ quan cạnh tranh xác định có hành vi thỏa thuận theo chiều ngang đó xảy ra và không cần các yếu tố khác)

Bài viết liên quan Phân loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh:

Khái quát về hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Đặc điểm của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (Chi tiết). Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *