Phân biệt pháp luật với các công cụ khác để điều chỉnh quan hệ xã hội

Phân biệt pháp luật với các công cụ khác để điều chỉnh quan hệ xã hội:

Định nghĩa pháp luật

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo mục đích, định hướng của nhà nước.

Các công cụ khác để điều chỉnh xã hội

Các công cụ khác để điều chỉnh xã hội bao gồm đạo đức, hương ước, luật tục, tín điều tôn giáo, quy định của tổ chức phi nhà nước.

Đạo đức: là tổng thể những quan niệm, quan điểm về chân, thiện, mỹ, nghĩa vụ, danh dự cùng những nguyên tắc xử sự chung. Đồng thời nó còn là chuẩn mực để mỗi người tu thân, dưỡng tâm, rèn luyện tính cách theo những định hướng giá trị nhất định.

Phong tục tập quán: là những quy tắc xử sự chung hình thành từ thói quen xử sự có tính chất lặp đi lặp lại hằng ngày trong một cộng đồng dân cư nào đó.

Hương ước: là tổng thể các quy tắc xử sự điều chỉnh các quan hệ xã hội trong phạm vi một thôn, làng.

Luật tục: là tất cả những quy tắc xử sự mang tính chất dân gian, nguyên thủy, bản địa, không thành văn, bao gồm cả phong tục tập quán, lệ làng.

Tín điều tôn giáo: bao gồm giáo lí, giáo luật của một tôn giáo, tức là lý luận, học thuyết của một tôn giáo, đó là những quan điểm về thượng đế, về đức tin, về suy nghĩ và hành vi của con người đối với thượng đế,… và hệ thống quy tắc xử sự do một tổ chức giáo hội đặt ra nhằm quy định về các lễ nghi tôn giáo và điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một cộng đồng tôn giáo.

Phân biệt pháp luật với các công cụ khác để điều chỉnh quan hệ xã hội
Phân biệt pháp luật với các công cụ khác để điều chỉnh quan hệ xã hội

Phân biệt pháp luật và các công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội khác

Các khía cạnh Pháp luật Các công cụ điều chỉnh khác
Quá trình hình thành phát triển – Pháp luật được hình thành thông qua 3 con đường là: thừa nhận các quy tắc có sẵn nâng chúng lên thành pháp luật, thừa nhận cách giải quyết một vụ việc trong thực tế rồi lấy làm khuôn mẫu cho các sự việc khác, đặt ra các quy tắc xử sự mới. – Các công cụ khác hình thành do suy nghĩ, đức tin, quan niệm tư tưởng,…của con người.
Thể hiện ý chí – Thể hiện ý chí của lực lượng cầm quyền (Nhà nước). – Thể hiện ý chí của một cộng đồng người nhất định.
Chủ thể ban hành Nhà nước. Nhóm   người,   bộ   tộc,   thôn làng,… tự đề ra.
Tính quy phạm phổ biến Có tính khái quát cao, là những khuôn mẫu điển hình để các chủ thể thực hiện theo khi gặp phải những tình huống như dự liệu. Không có tính bắt buộc khiến mọi người phải tuân thủ theo như với pháp luật.
Tính hệ thống Là một hệ thống các quy phạm để điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội trong các lĩnh vực khác nhau. Có thể có tính hệ thống hoặc không.
Hình thức Tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật. Truyền miệng, thành văn.
Phạm vi điều chỉnh Phạm vi rộng, mọi tầng lớp trong xã hội đều phải tuân thủ. Phạm vi điều chỉnh tùy vào cấp độ và quy mô tổ chức đề ra nó.
Biện pháp bảo đảm thực hiện Giáo dục, tuyên truyền, cưỡng chế, ép buộc,… bằng quyền lực nhà nước. Thường dựa trên sự tự giác thực hiện của các cá nhân trong tổ chức.
Bài viết cùng chủ đề Phân biệt pháp luật với các công cụ khác để điều chỉnh quan hệ xã hội:

Pháp luật là gì? Phân tích định nghĩa pháp luật

Phân tích chi tiết các đặc trưng của pháp luật

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân biệt pháp luật với các công cụ khác để điều chỉnh quan hệ xã hội. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *