Phân biệt nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang

Bài viết nêu khái niệm nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang, Phân biệt chi tiết và nêu ví dụ nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang

Phân biệt nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang

Nhà nước đơn nhất là gì?

Nhà nước đơn nhất là một nhà nước duy nhất trong phạm vi lãnh thổ đất nước, nắm giữ và thực hiện chủ quyền quốc gia.

Nhà nước liên bang là gì?

Nhà nước liên bang là một nhà nước do nhiều nhà nước hợp thành trong đó có một nhà nước chung cho toàn liên bang và mỗi bang thành viên có một nhà nước riêng.

Phân biệt nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang
Phân biệt nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang

Sự khác nhau giữa nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang

Các khía cạnh Nhà nước đơn nhất Nhà nước liên bang
Khái niệm Nhà nước đơn nhất là một nhà nước duy nhất trong phạm vi lãnh thổ đất nước, nắm giữ và thực hiện chủ quyền quốc gia. Nhà nước liên bang là một nhà nước do nhiều nhà nước hợp thành trong đó có một nhà nước chung cho toàn liên bang và mỗi bang thành viên có một nhà nước riêng.
Hệ thống cơ quan nhà nước Có một hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương. Trung ương thực hiện quyền lực lập pháp, hành pháp, tư pháp trên toàn lãnh thổ, cơ quan nhà nước địa phương phụ thuộc cơ quan nhà nước ở trung ương. Có nhiều hệ thống cơ quan nhà nước, trong đó một hệ thống chung cho toàn liên bang có thẩm quyền tối cao trên toàn bộ lãnh thổ, mỗi bang thành viên lại có một hệ thống cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong bang đó.
Lãnh thổ Được chia thành các đơn vi hành chính- lãnh thổ với một chủ quyền chung. Có 3 hệ thống cơ quan là liên bang, bang, địa phương. Sự phân chia quyền lực giữa nhà nước liên bang với nhà  nước  thành  viên thể hiện rõ  trong cả  3 lĩnh     vực   lập   pháp, hành pháp, tư pháp.
Pháp luật Có một hệ thống pháp luật chung. Có 2 hệ thống pháp luật của liên bang và của từng bang.
Quốc tịch của công dân Có thể mang một hoặc nhiều quốc tịch. Công dân mang nhiều quốc tịch.
Ví dụ Nhà nước đơn nhất như Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Xã hôi chủ nghĩa Việt Nam. Nhà nước liên bang như Nước Cộng hòa Liên bang Đức có16 bang, Liên bang Nga có 85 chủ thể liên bang.

Bài viết cùng chủ đề:

Khái niệm và đặc điểm cơ quan nhà nước

Khái niệm chức năng nhà nước, phân loại chức năng nhà nước

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân biệt nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *