Các căn cứ để Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất

Các căn cứ để Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai

Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai (khoản 2 Điều 64).

Theo đó, cùng với quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì có hai trường hợp:

– Trường hợp vi phạm pháp luật mà phải thu hồi đất, khi hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm lập biên bản về vi phạm hành chính để làm căn cứ quyết định thu hồi đất.

– Trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai không thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì biên bản xác định hành vi vi phạm phải có đại diện của UBND cấp xã làm chứng để làm căn cứ quyết định thu hồi đất và được lập theo quy định sau đây:

a) Cơ quan tài nguyên và môi trường tổ chức kiểm tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, d và g khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; tổ chức thanh tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại điểm h, i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai;

b) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, người được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra có trách nhiệm gửi biên bản cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất để chỉ đạo thu hồi đất.

Các căn cứ để Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất
Các căn cứ để Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất

Ý nghĩa Các căn cứ để Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai

– Giúp cho Nhà nước có thể kiểm soát và điều động tốt hơn về diện tích đất đang có tình trạng sử dụng không đúng theo quy định của pháp luật đất đai.

– Giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nắm bắt tốt hơn về tình hình sử dụng đất và thực thi pháp luật một cách minh bạch nhằm loại bỏ những hành vi sử dụng đất vào mục đích xấu.

– Tạo ra một hành lang pháp lý và đề ra những mặt cụ thể cho những hành vi vi phạm pháp luật.

– Việc xử lí hành chính tạo ra một nguồn thu cho người sử dụng đất.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích chủ đề bảo vệ nghiêm ngặt quỹ đất nông nghiệp

Phương thức tiếp cận đất đai của chủ thể là nhà đầu tư

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Các căn cứ để Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *