Phân tích Căn cứ để Nhà nước thu hồi đất sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh

Căn cứ để Nhà nước thu hồi đất sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Căn cứ để Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được Nhà nước quy định tại Điều 63, cụ thể là:

(1) Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62

– Quy định cụ thể về các trường hợp Nhà nước thực hiện thu hồi đất.

– Tránh tình trạng thu hồi đất tràn lan, không có căn cứ pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân dẫn tới khiếu kiện kéo dài.

Phân tích Căn cứ để Nhà nước thu hồi đất sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh
Phân tích Căn cứ để Nhà nước thu hồi đất sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh

(2) Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được CQNN có thẩm quyền phê duyệt

– Góp phần quản lý chặt chẽ hơn việc UBND cấp tỉnh, huyện, xã quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền.

– Nâng cao vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện nhằm đảm bảo đủ căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trước đây, để giao đất, cho thuê đất khi không có quy hoạch sử dụng đất, có thể căn cứ quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch khác. Tuy nhiên, hiện nay, phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

– Là biện pháp hữu hiệu của Nhà nước nhằm tổ chức lại việc sử dụng đất, hạn chế sự chồng chéo gây lãng phí đất đai, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong quá trình sử dụng đất (thu hồi đất tràn lan, tùy tiện, tình trạng lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng về đất đai), dẫn đến những tổn thất hoặc kìm hãm sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội và các hiện tượng nguy hại khác.

– Cho phép việc sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

– Cho thấy Luật Đất đai coi trọng việc lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người dân khi thực hiện thu hồi đất.

(3) Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án

– Thực tế khó có đủ nguồn kinh phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu thu hồi tất cả đất thực hiện dự án trong một lần.

=> Căn cứ vào tiến độ dự án thực hiện đến đâu thu hồi đất đến đó, đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện bồi thường.

– Hạn chế việc thu hồi đất theo kế hoạch mà chậm đưa vào sử dụng sẽ dẫn đến lãng phí đất đai, nhất là các công trình cơ sở hạ tầng có thời gian thực hiện kéo dài nhiều năm.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích chủ đề bảo vệ nghiêm ngặt quỹ đất nông nghiệp

Căn cứ để nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do vi phạm pháp luật đất đai

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân tích Căn cứ để Nhà nước thu hồi đất sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *