Nhà nước của dân do dân vì dân là gì? Trình bày hiểu viết về nhà nước của dân do dân vì dân

Bài viết phân tích chủ đề nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì. Trình bày hiểu viết về nhà nước của dân do dân vì dân.

Nhà nước của dân

Nhà nước của nhân dân: Trong nhà nước của nhân dân thì nhân dân là chủ, người dân được hưởng mọi quyền dân chủ, nghĩa là có quyền làm bất cứ việc gì mà pháp luật không cấm và chỉ có nghĩa vụ tuân theo pháp luật. Nhà nước của nhân dân phải bằng mọi nỗ lực, hình thành được các thiết chế dân chủ để thực thi quyền làm chủ của người dân.

Cũng với ý nghĩa đó, các vị đại diện của nhân dân, do nhân dân cử ra, chỉ là thừa uỷ quyền của nhân dân, chỉ là “công bộc” của nhân dân. Nhân dân có quyền làm việc trong các cơ quan của nhà nước. Nhân dân có quyền quyết định tối cao những vấn đề hệ trọng.

Nhà nước do nhân dân

Nhà nước do nhân dân: Nhà nước do nhân dân là nhà nước mà ở đó các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương đều do nhân dân trực tiếp hoặc gián tiếp thành lập để thực hiện quyền làm chủ nhà nước của mình. Mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước đều do nhân dân trực tiếp hay gián tiếp xây dựng và thực hiện.

Và mọi vấn đề quan trọng có ý nghĩa chung của cả nước hay của địa phương đều do nhân dân trực tiếp hoặc gián tiếp thảo luận, bàn bạc quyết định thực hiện.

Nhà nước đó do có nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, nhân dân đóng thuế mà có kinh phí để nhà nước chi tiêu, hoạt động; nhà nước được hoàn thiện là do được nhân dân phê bình, xây dựng, giúp đỡ. Do đó, có thể thấy tất cả các cơ quan Nhà nước phải dựa vào nhân dân, liên hệ chặt  chẽ với nhân dân lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân.

Nhà nước của dân do dân vì dân là gì?
Nhà nước của dân do dân vì dân là gì?

Nhà nước vì dân

Nhà nước vì dân: Chỉ có một Nhà nước thực sự của dân, do dân tổ chức, xây dựng và kiểm soát trên thực tế mới có thể là Nhà nước vì dân được. Đó là nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, không có đặc quyền đặc lợi, thực sự trong sạch, cần kiệm liêm chính. Cán bộ Nhà nước phải là đầy tớ của nhân dân, đồng thời là người lãnh đạo hướng dẫn nhân dân.

Đầy tớ thì phải trung thành, tận tuỵ, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Người lãnh đạo phải trí tuệ hơn người, minh mẫn, sáng suốt, nhìn xa trông rộng, gần gũi nhân dân, trọng dụng hiền tài.

Như vậy, để làm người thay mặt dân phải gồm đủ cả đức và tài, phải vừa hiền lại vừa

Bài viết liên quan chủ đề nhà nước của dân, do dân, vì dân

Nhà nước là gì? Đặc trưng của nhà nước ?

Phân biệt nhà nước và các tổ chức xã hội khác

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Chế độ bầu cử để phát huy tính dân chủ. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *