Hướng dẫn phân tích mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức

Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức (Cách 1)

Nêu định nghĩa

– Pháp luật: là hệ thống những quy tắc xử sự chung do nhà nước đặt ra, thừa nhận và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo mục đích và định hướng của nhà nước.

– Đạo đức: là tổng thể những quan niệm, quan điểm về chân, thiện, mỹ (cốt lõi là điều thiện) cùng những quy tắc được hình thành trên cơ sở quan niệm nhằm điều chỉnh hành vi, ứng xử của con người.

Sự tác động của pháp luật đến đạo đức thể hiện qua các điểm sau

– Pháp luật là công cụ để truyền bá những quan điểm, quan niệm, tư tưởng, chuẩn mực chính thống hay của giai cấp thống trị, lực lượng cầm quyền => mang tính bắt buộc

– Góp phần củng cố, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức xã hội, đảm bảo được thực hiện nghiêm chỉnh.

– Loại trừ những tư tưởng, quan niệm, đạo đức lạc hậu trái với ý chí nhà nước, phát huy những quan niệm tiến bộ.

– Ngăn chặn thoái hóa, xuống cấp của đạo đức, ngăn chặn việc hình thành quan niệm trái với đạo đức.

Sự tác động của đạo đức đến pháp luật thể hiện qua các điểm sau

– Đạo đức tác động đến sự hình thành pháp luật: Đạo đức là chất liệu góp phần tạo nên các quy định của pháp luật, quan điểm, quan niệm của đạo đức là tiền đề tư tưởng chỉ đạo việc xây dựng pháp luật. Nhiều quan niệm, quan điểm của đạo đức được thể chế hóa thành pháp luật.

– Tác động đến việc thực hiện pháp luật của các chủ thể: đạo đức phù hợp với pháp luật thì sẽ phản ánh được ý chí nhu cầu lợi ích của thành viên trong xã hội => được thực hiện nghiêm chỉnh tự giác hơn bằng lương tâm và niềm tin. Người có ý thức đạo đức tốt thường là người có thái độ tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh thực hiện và chấp hành pháp luật.

Hướng dẫn phân tích mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức
Hướng dẫn phân tích mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức

Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức (Cách 2)

Định nghĩa

– Pháp luật: là hệ thống những quy tắc xử sự chung do nhà nước đặt ra, thừa nhận và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo mục đích và định hướng của nhà nước.

– Đạo đức: là tổng thể những quan niệm, quan điểm về chân, thiện, mỹ (cốt lõi là điều thiện) cùng những quy tắc được hình thành trên cơ sở quan niệm nhằm điều chỉnh hành vi, ứng xử của con người.

Sự tác động của đạo đức với pháp luật

Đạo đức tác động đến sự hình thành pháp luật:

Pháp luật ra đời, tồn tại và phát triển trên nền tảng của đạo đức; đạo đức là chất liệu làm nên quy định trong hệ thống pháp luật. Những quy tắc đạo đức phù hợp với ý chí của nhà nước được thừa nhận trong pháp luật (VD: Luật hôn nhân gia đình quy định về nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ của con cái).

Đạo đức tác động đến việc thực hiện pháp luật:

Ý thức đạo đức cá nhân là nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc thực hiện pháp luật. Người có ý thức đạo đức tốt thường là người có thái độ coi trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, và ngược lại, người có ý thức đạo đức kém dễ coi thường pháp luật, vi phạm pháp luật.

Đạo đức của nhà chức trách có ảnh hưởng khá mạnh mẽ đến việc áp dụng pháp luật. Nếu họ có ý thức đạo đức tốt thì khi đưa ra các quy định áp dụng pháp luật cũng phải tính đến quan niệm đạo đức xã hội sao cho “thấu tình đạt lí”; ngược lại, người có ý thức đạo đức kém sẽ dễ mắc sai lầm, làm ngơ trước cái ác, xử sai người vô tội,…

Sự tác động của pháp luật với đạo đức

Pháp luật là công cụ để truyền bá những quan niệm, chuẩn mực đạo đức nhờ đó chúng trở thành chuẩn mực bắt buộc chung đối với tất cả mọi người.

Pháp luật góp phần củng cố, giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp, hỗ trợ, bổ sung cho đạo đức, đảm bảo cho chúng thực hiện nghiêm chỉnh trên thực tế.

Pháp luật loại trừ những giá trị đạo đức lạc hậu, trái với lợi ích xã hội, lợi ích chung của cộng đồng, giai cấp thống trị và tiến bộ xã hội.

Pháp luật góp phần ngăn chặn sự thoái hóa, xuống cấp của đạo đức; ngăn chặn việc hình thành những quan niệm đạo đức trái thuần phong mỹ tục; góp phần hình thành những quan niệm đạo đức mới.

Bài viết cùng chủ đề quan hệ giữa pháp luật và đạo đức:

So sánh pháp luật và đạo đức

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Hướng dẫn phân tích mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *