Khái niệm và đặc điểm cơ quan nhà nước

Bài viết phân tích khái niệm và nêu đặc điểm cơ bản của cơ quan nhà nước

Khái niệm cơ quan nhà nước

Cơ quan nhà nước là là bộ phận cơ bản cấu thành nhà nước, bao gồm số lượng người nhất định, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, nhân danh nhà nước thực hiện quyền lực nhà nước.

Giải thích từ ngữ: Cơ quan là bộ phận cơ bản, quan trọng thiết yếu của một sự vật hiện tượng nào đó.

Đặc điểm bộ máy nhà nước

+ Là bộ phận cơ bản cấu thành nhà nước;

+ Được thành lập theo cách thức, thủ tục, trình tự khác nhau: cha truyền con nối (thế tập), bầu cử…;

+ Tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước do pháp luật quy định;

+ Mỗi cơ quan nhà nước có chức năng nhiệm vụ quyền hạn riêng.

+ Mỗi cơ quan được trao cho những quyền năng nhất định để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao: cơ quan nhà nước nhân danh và sử dụng quyền lực nhà nước để thực hiện thẩm quyền của mình (ban hành quyết định, yêu cầu cá nhân tổ chức có liên quan phải tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh, kiểm  tra giám sát việc thực hiện)

Khái niệm và đặc điểm cơ quan nhà nước
Khái niệm và đặc điểm cơ quan nhà nước

Phân loại bộ máy nhà nước

+ Căn cứ vào thẩm quyền theo phạm vi lãnh thổ, các cơ quan nhà nước được chia thành cấp trung ương (vd: Chính phủ) và cấp địa phương (UBND  các cấp);

+ Căn cứ vào chức năng: lập pháp (Quốc hội), hành pháp (Chính phủ), tư pháp (Toà án )

+  Căn  cứ  vào  thời  gian  hoạt   động:   cơ   quan   thường   xuyên (Quốc hội) và lâm thời (Hội đồng bầu cử)

+ Căn cứ vào con đường hình thành, tính chất, chức năng của cơ quan nhà nước: Cơ quan quyền lực nhà nước, quản lý nhà nước, xét xử, kiểm sát.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt nhà nước và các tổ chức xã hội khác

Định nghĩa và đặc trưng của nhà nước (5 đặc trưng)

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Khái niệm và đặc điểm cơ quan nhà nước. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *