Kết hôn là gì? Phân tích khái niệm kết hôn (chi tiết)

Bài viết phân tích khái niệm kết hôn, dưới góc độ xã hội và kết hôn dưới góc độ pháp lý

1. Khái niệm kết hôn dưới góc độ xã hội

Khi con người vừa mới thoát thai là khỏi cuộc sống hoang dã của động vật, khái niệm kết hôn chưa được biết đến. Sự liên kết giữa đàn ông và đàn bà chỉ nhằm thỏa mãn giữa nhu cầu bản năng thuần túy. Đó là một sự liên kết hoàn toàn tự nhiên.

Trong tiến trình phát triển của nhân loại, dần dần sự liên kết giữa người đàn ông và người đàn bà không còn chỉ là sự ràng buộc đơn thuần bởi quan hệ “tính giao” mà là sự liên kết mang tính xã hội, thể hiện những giá trị văn minh của con người trong mối liên hệ đặc biệt được gọi là “hôn nhân”. Từ đó, khái niệm “hôn nhân” bắt đầu được biết đến. Dưới góc độ này, sự liên kết giữa người đàn ông và người đàn bà không chỉ đơn thuần là thỏa mãn những nhu cầu bản năng mà là sự liên kết đặc biệt nhằm tạo dựng các mối liên hệ gia đình.

Đặt trong quá trình phát triển của nhân loại, dần dần khái niệm “hôn nhân” bắt đầu được biết đến dù những hình thái hôn nhân và gia đình đầu tiên còn rất sơ khai, sự liên kết đặc biệt này giữa người đàn ông và người đàn bà là nhằm mục đích tạo dựng mối liên hệ gia đình chứ không đơn thuần là bản năng như trước nữa. Việc kết hôn đã tạo ra mối quan hệ vợ chồng.

Theo Từ điển Tiếng Việt định nghĩa: “kết hôn là việc nam nữ chính thức lấy nhau thành vợ, chồng”. Theo Từ điển Hán – Việt thì “kết” là hợp lại với nhau còn “hôn” là con trai lấy vợ. Theo nghĩa này, kết hôn chỉ việc một người đàn ông “lấy vợ”. Trong đời sống hằng ngày, người Việt Nam thường sử dụng các từ: lấy vợ, lấy chồng, đi ở riêng hoặc xây dựng gia đình khi nói về việc kết hôn của nam hay nữ. Cách nói như vậy để chỉ việc nam nữ lấy nhau thành vợ chồng.

Tóm lại, dưới góc độ xã hội, kết hôn được hiểu là một hình thức xác lập quan hệ vợ chồng.

Kết hôn là gì? Phân tích khái niệm kết hôn (chi tiết)
Kết hôn là gì? Phân tích khái niệm kết hôn (chi tiết)

2. Khái niệm kết hôn dưới góc độ pháp lí

Dưới góc độ pháp lí, kết hôn được hiểu là việc nam, nữ lấy nhau thành vợ, chồng được Nhà nước thừa nhận. Việc xác lập quan hệ vợ chồng phải tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền mới được công nhận là hợp pháp. Như vậy, dưới góc độ này, kết hôn được hiểu là một sự kiện pháp lí làm phát sinh quan hệ vợ chồng và luôn phải thỏa mãn hai yếu tố đó là: thể hiện ý chí của nam, nữ là mong muốn được kết hôn với nhau và phải được Nhà nước thừa nhận.

Từ đó, ta có thể đúc kết ra khái niệm “kết hôn” như sau:

Kết hôn là một thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong pháp luật hôn nhân và gia đình dùng để chỉ căn cứ là phát sinh quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng, trên cơ sở đó quyền và lợi ích của người kết hôn được Nhà nước bảo vệ.

Và khái niệm kết hôn đã được pháp luật Việt Nam quy định tại Khoản 5, Điều 3 Luật HN&GĐ 2014 như sau: “Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”.

3. Khái niệm điều kiện kết hôn

Điều kiện kết hôn là một nội dung rất quan trọng. Khi điều kiện kết hôn được quy định chặt chẽ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và phong tục, tập quán sẽ đảm bảo cuộc hôn nhân được xác lập phù hợp với lợi ích của người kết hôn, lợi ích của gia đình và xã hội. Xét một cách khái quát nhất, điều kiện kết hôn chỉ rõ, người kết hôn được xác lập quan hệ hôn nhân khi có đủ những điều kiện gì, trong những trường hợp nào thì họ không được phép kết hôn.

Theo Từ điển Tiếng Việt, điều kiện được hiểu là “điều nêu ra như một đòi hỏi trước khi thực hiện một việc nào đó”. Nghĩa là, điều kiện được hiểu là những yêu cầu buộc người kết hôn phải tuân thủ. Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, định nghĩa: “điều kiện kết hôn là điều kiện để nhà nước công nhận việc kết hôn của các bên nam nữ”. Xét trên phương diện ngôn ngữ, “điều kiện” thường được sử dụng để chỉ những yêu cầu cần thiết phải có khi tiến hành một công việc. Với các giải thích này, điều kiện kết hôn được hiểu là những yêu cầu mà pháp luật đặt ra đối với người kết hôn. Như vậy, người kết hôn buộc phải chấp hành những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung khi kết hôn.

Từ những phân tích trên, điều kiện kết hôn có thể được định nghĩa như sau:

Điều kiện kết hôn là những yêu cầu của pháp luật thể hiện dưới dạng các quy phạm pháp luật buộc người kết hôn phải tuân thủ, nhăm mục đích thiết lập những cuộc hôn nhân phù hợp với lợi ích của người kết hôn, lợi ích của gia đình và xã hội

Bài viết liên quan:

Phân biệt nhà nước và các tổ chức xã hội khác

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Kết hôn là gì? Phân tích khái niệm kết hôn (chi tiết). Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *