So sánh hợp đồng tặng cho tài sản và hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Hợp đồng tặng cho tài sản thông thường

Hợp đồng tặng cho tài sản thông thường là trường hợp bên được tặng cho nhận tài sản tặng cho mà không phải thực hiện bất cứ một nghĩa vụ nào. Hợp đồng tặng cho tài sản thông thường được áp dụng phổ biến với trường hợp làm từ thiện, tặng cho giữa các thành viên trong gia đình hay bạn bè.

Đối với Hợp đồng tặng cho tài sản thông thường, bên được tặng cho không phải thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào trước hoặc sau khi nhận tài sản tặng cho.

Ví dụ: Cha mẹ tặng cho con trai đất mà không đặt ra điều kiện nào về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trong số sáu Điều luật quy định về Hợp đồng tặng cho tài sản trong BLDS năm 2015, có năm Điều luật quy định chung về Hợp đồng tặng cho tài sản, được áp dụng cho cả Hợp đồng tặng cho tài sản thông thường và tặng cho tài sản có điều kiện.

So sánh hợp đồng tặng cho tài sản và hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện
So sánh hợp đồng tặng cho tài sản và hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện là trường hợp bên được tặng cho muốn được nhận tài sản tặng cho thì phải thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Ví dụ: Cha mẹ tặng cho con trai, con gái nhà đất với điều kiện con trai, con gái phải chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ.

Việc phân định Hợp đồng tặng cho tài sản thành Hợp đồng tặng cho tài sản không có điều kiện và tặng cho tài sản có điều kiện mang ý nghĩa:

– Xác định nghĩa vụ của bên được tặng cho: trường hợp tặng cho tài sản thông thường, bên tặng cho chuyển giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản của mình cho người khác một cách vô điều kiện. Còn với trường hợp tặng cho tài sản có điều kiện, bên được tặng cho phải thực hiện điều kiện đã cam kết với bên tặng cho để được nhận tài sản.

– Xác định quyền đòi lại tài sản của bên tặng cho tài sản: Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Căn cứ đòi lại tài sản tặng cho này chỉ áp dụng được với tặng cho tài sản có điều kiện mà không thể áp dụng được với HĐTCTS không có điều kiện.

– Xác định trách nhiệm bồi thường của bên tặng cho tài sản đối với bên được tặng cho tài sản. Đối với tặng cho tài sản có điều kiện, bên được tặng cho có trách nhiệm phải hoàn trả lại tài sản cho bên tặng cho và bồi thường thiệt hại (nếu có) cho bên tặng cho tài sản nếu điều kiện tặng cho không được thực hiện.

Bài viết liên quan:

Phân biệt tặng cho tài sản có điều kiện và hứa thưởng

Đối tượng của hợp đồng tặng cho tài sản là gì?

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *