Hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng song vụ hay đơn vụ?

Hợp đồng tặng cho tài sản không có điều kiện được xác định là hợp đồng đơn vụ.

Trong hợp đồng tặng cho tài sản không có điều kiện chỉ tồn tại nghĩa vụ của bên tặng cho đối với bên được tặng cho như bên tặng cho có nghĩa vụ chuyển giao tài sản tặng cho kể từ thời điểm Hợp đồng tặng cho tài sản có hiệu lực, bên tặng cho phải thông báo cho bên được tặng cho biết về các khuyết tật của tài sản tặng cho…

Ngược lại, việc “nhận tài sản tặng cho” không thể xác định là nghĩa vụ của bên được tặng cho bởi các lý do.

(1) Việc nhận hay không nhận tài sản tặng cho phụ thuộc vào ý chí của bên được tặng cho tài sản. Bên tặng cho hoặc bất cứ chủ thể thứ ba khác không thể ép buộc bên được tặng cho phải nhận tài sản. Như vậy, việc nhận tài sản tặng cho mang tính chất hoàn toàn khác với tính chất của nghĩa vụ vì nghĩa vụ là xử sự bắt buộc của một chủ thể phải thực hiện hành vi nhất định theo yêu cầu của bên có quyền hoặc theo quy định của pháp luật;

(2) trong quan hệ nghĩa vụ, quyền của bên này tương ứng với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Bởi vậy, nếu xác định việc nhận tài sản tặng cho là nghĩa vụ của bên được tặng cho thì sẽ gây ra sự vô lý bởi tương ứng với nghĩa vụ chuyển giao tài sản tặng cho của bên tặng cho phải là quyền nhận tài sản tặng cho của bên được tặng cho mà không thể đồng thời tồn tại nghĩa vụ nhận tài sản của bên được tặng cho.

(3)  xét theo truyền thống lịch sử lập pháp và lý luận về Hợp đồng tặng cho tài sản, đây là hợp đồng thực tế. Do đó, gắn với việc giao – nhận tài sản tặng cho thì Hợp đồng tặng cho tài sản có hiệu lực, thậm chí với tài sản phải đăng ký sở hữu, nếu giao nhận tài sản tặng cho xong mà các bên chưa thực hiện thủ tục đăng ký thì hợp đồng chưa phát sinh hiệu lực.

Theo lý thuyết về tính thực tế của Hợp đồng tặng cho tài sản, tại thời điểm giao – nhận hoặc thậm chí sau thời điểm giao – nhận Hợp đồng tặng cho tài sản mới có hiệu lực nên việc nhận tài sản không thể xác định là nghĩa vụ của bên được tặng cho bởi tại thời điểm ngay khi bên được tặng cho nhận tài sản thì hợp đồng mới phát sinh hiệu lực.

Kết luận: các Hợp đồng tặng cho tài sản thông thường là hợp đồng đơn vụ bởi bên được tặng cho không phải thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào với bên tặng cho. Ngược lại, bên tặng cho có nghĩa vụ thông báo về khuyết tật tài sản tặng cho cho bên được tặng cho và các nghĩa vụ khác theo cam kết với bên được tặng cho.

Hợp đồng tặng cho tài sản (ảnh minh họa)
Hợp đồng tặng cho tài sản (ảnh minh họa)

Hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng song vụ nếu tặng cho kèm điều kiện

Hợp đồng tặng cho tài sản và hợp đồng tặng cho tài sản có sự khác nhau.

Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện là loại hợp đồng mà bên được tặng cho phải thực hiện một hoặc nhiều điều kiện tặng cho vào thời điểm trước hoặc sau khi nhận tài sản. Chính bởi yếu tố “thực hiện điều kiện tặng cho” mà hiện nay còn tồn tại các quan điểm trái ngược liên quan đến tính chất đơn vụ, song vụ của loại hợp đồng này.

Tuy nhiên, nếu bên tặng cho và bên được tặng cho đã thỏa thuận và thống nhất về điều kiện tặng cho thì bên tặng cho có quyền yêu cầu bên được tặng cho phải thực hiện nghĩa vụ và tương ứng với quyền này là nghĩa vụ thực hiện điều kiện của bên tặng cho.

Như vậy, hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng song vụ nếu tặng cho kèm điều kiện

Bài viết cùng chủ đề:

Hợp đồng tặng cho tài sản là gì?

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *