Hợp đồng tặng cho tài sản là gì?

Hợp đồng tặng cho tài sản là loại hợp đồng thông dụng và phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới; do đó, khái niệm về Hợp đồng tặng cho tài sản đã được luật hoá trong rất nhiều BLDS trên thế giới cũng như được đề cập trong nhiều công trình khoa học pháp lý.

1. Hợp đồng tặng cho tài sản là gì?

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thoả thuận giữa bên tặng cho và bên được tặng cho, theo đó khi còn sống, bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù; còn bên được tặng cho nhận chuyển giao tài sản. Hợp đồng tặng cho có thể kèm điều kiện tặng cho hoặc không.

2. Khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản (tác giả Nguyễn Văn Hiến)

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thoả thuận của các bên theo đúng quy định của pháp luật về tặng cho tài sản, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận.

Phân tích khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản (ảnh minh họa)
Phân tích khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản (ảnh minh họa)

3. Khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản (tác giả Nguyễn Văn Cường)

HĐTCTS là sự thể hiện ý chí, sự tự nguyện, tự do thỏa thuận trong khuôn khổ quy định pháp luật của các bên, theo đó bên tặng cho chuyển giao quyền sở hữu hoặc chuyển quyền sử dụng tài sản của mình theo quy định của pháp luật cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận.

(Khái niệm trên đường nêu trong Đề tài nghiên cứu cấp bộ: Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản tại Tòa án Nhân dân. Những vướng mắc và kiến nghị do tác giả Nguyễn Văn Cường chủ nhiệm)

4. Tác giả William Blackstone & William Draper Lewis nhận định khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là một trong các phương thức chuyển giao tài sản của cá nhân; tặng cho luôn là việc không lấy tiền và được phân định thành tặng cho bất động sản và tặng cho động sản.

5. Khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự Pháp

BLDS Cộng hoà Pháp: “Chứng thư tặng cho là văn bản theo đó bên tặng cho từ bỏ ngay lập tức và vĩnh viễn tài sản tặng cho cho bên được tặng cho và bên được tặng cho đồng ý nhận”

6. Hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự Việt Nam

Điều 457 Bộ Luật Dân sự Việt Nam

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận

Nhận xét:

Như vậy, định nghĩa đã được nghiên cứu trong nhiều công trình khoa học khác nhau với các phương thức định nghĩa riêng biệt nhưng tựu chung lại các định nghĩa trên đều thống nhất các yếu tố sau đây: 

– Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa bên tặng cho và bên được tặng cho – đây là cơ sở cho việc hình thành hợp đồng nói chung và Hợp đồng TCTS nói riêng.

– Hợp đồng tặng cho tài sản là luôn được xác định là hợp đồng không có đền bù. Bên tặng cho không nhận được lợi ích từ bên được tặng cho tài sản.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *