Hợp đồng gia nhập là gì?

Hợp đồng gia nhập là gì?

Được manh nha từ thời cổ đại, phát triển mạnh mẽ ở thế kỷ XIX và được ghi nhận trong hầu hết các Bộ luật Dân sự ở các quốc gia, hợp đồng gia nhập được gọi bằng những cái tên khác như hợp đồng gia nhập, hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung.

Thuật ngữ hợp đồng gia nhập (adhesion contract) có nguồn gốc từ Bộ Luật Dân sự Pháp, Điều kiện giao dịch chung là thuật ngữ có nguồn gốc từ Bộ luật Dân sự Đức (thuật ngữ này dịch qua tiếng Anh là sandard business term), hợp đồng theo mẫu là thuật ngữ được sử dụng trong Bộ qui tắc chung về hợp đồng Uniroit.

Có thể thấy, Hợp đồng theo mẫu, Điều kiện giao dịch chung, Hợp đồng gia nhập là ba thuật ngữ được dùng để chỉ một hiện tượng pháp lý. Sự tương đồng và khác biệt giữa chúng đã ít nhiều đem đến những khó khăn trong việc nghiên cứu chế định này.

Hợp đồng theo mẫu được hiểu một cách đơn giản là văn bản chứa những điều khoản được soạn sẵn, thể hiện ý chí đơn phương của bên đề nghị giao kết. Bên chấp nhận giao kết có một khoảng thời gian hợp lý để đọc và tìm hiểu những nội dung của hợp đồng và chỉ được quyền “chấp nhận” hoặc “từ bỏ” những điều khoản mẫu ấy.

Hợp đồng gia nhập là gì?
Hợp đồng gia nhập là gì?

PGS.TS Ngô Huy Cương cho rằng:

Hợp đồng gia nhập là hợp đồng do một bên thiết lập các điều kiện của hợp đồng nhằm giao kết với nhiều người trên cơ sở các điều kiện đã được thiết lập đó. Bên chấp nhận ký kết hợp đồng với các điều kiện đó gọi là bên gia nhập.

Bộ luật Dân sự Liên bang Nga 1994 định nghĩa:

Hợp đồng gia nhập phải được xem là hợp đồng mà các điều kiện của nó đã được xác định bởi một của các bên trong bản liệt kê chính thức hoặc trong dạng tiêu chuẩn và có thể đã được chấp nhận bởi bên khác chỉ bằng cách tham gia vào toàn bộ hợp đồng đã được đề nghị

Như vậy, hiểu một cách đơn giản nhất, hợp đồng gia nhập là một dạng hợp đồng soạn sẵn do một bên thiết lập nên, yếu tố thương lượng, thỏa thuận bị thủ tiêu. Sự thống nhất ý chí của các bên giao kết thể hiện qua việc bên đề nghị áp dụng điều khoản mẫu, bên gia nhập chấp nhận toàn bộ điều khoản mẫu và gia nhập vào hợp đồng.

Bài viết liên quan:

Hợp đồng tín dụng là gì?

Hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng song vụ hay đơn vụ?

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Hợp đồng gia nhập là gì?. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *