Giống nhau giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống

Hợp đồng truyền thống là những hợp đồng được ký kết theo những phương thức truyền thống như các bên trực tiếp gặp gỡ, đàm phán và giao kết hợp đồng trực tiếp bằng văn bản, thậm chí bằng hành vi cụ thể hoặc giao kết hợp đồng thông qua trao đổi thư từ, tài liệu giao dịch bằng đường bưu điện. Còn hợp đồng điện tử là hợp đồng được giao kết bằng phương tiện điện tử.

Về mặt pháp lý, hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống đều là hợp đồng được thiết lập dựa trên các quy định chung của Bộ luật Dân sự. Vì vậy chúng có những điểm giống nhau và cũng có những điểm khác nhau

Giống nhau giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống
Giống nhau giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống

Điểm giống nhau giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống

Thương mại điện tử không làm thay đổi khái niệm thương mại truyền thống. thương mại điện tử là một hình thức kinh doanh mới, kinh doanh qua một phương tiện, một cách thức mới trên cơ sở áp dụng các công nghệ hiện đại. Vì vậy hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống có những điểm giống nhau cơ bản.

Điểm giống nhau thứ nhất: chúng đều là hợp đồng, mà hợp đồng được hiểu là “sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự [25, Điều 385]. Dù là hợp đồng truyền thống hay hợp đồng điện tử, dù là hợp đồng được giao kết bằng lời nói, bằng hành vi, bằng văn bản hay các phương tiện điện tử thì điều quan trọng là hợp đồng chỉ hình thành nếu các bên giao kết đạt được sự thỏa thuận, sự thỏa thuận cụ thể, rõ ràng về quyền và nghĩa vụ đối với nhau. Sự tự do và thống nhất ý chí giữa các bên đương sự là điều quan trọng nhất làm nên hợp đồng, dù là hợp đồng truyền thống hay hợp đồng điện tử.

Điểm giống nhau thứ hai: Cả hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống, khi giao kết và thực hiện chúng đều phải dựa trên những cơ sở pháp lý nhất định và tuân thủ những quy định liên quan đến hình thức của hợp đồng, chủ thể của hợp đồng, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, quy trình giao kết hợp đồng, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh, nếu có.

Điểm giống nhau thứ ba: khi giao kết hợp đồng dù là hợp đồng điện tử hay hay hợp đồng truyền thống, các bên giao kết hợp đồng phải tuân thủ nguyên tắc giao kết hợp đồng đó là “ tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận” và nguyên tắc “ thiện trí, trung thực”. Hai nguyên tắc này được quy định tại Điều 3 BLDS năm 2015. Hai nguyên tắc này được áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng, dù đó là hợp đồng điện tử hay hợp đồng truyền thống, là hợp đồng dân sự hay hợp đồng thương mại.

Điểm giống nhau thứ tư: là cả hai hợp đồng này đều phải tuân theo những quy định có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Trước hết khi thực hiện hợp đồng, dù là hợp đồng điện tử hay hợp đồng truyền thống, các bên trong hợp đồng phải tuân theo ba nguyên tắc thực hiện hợp đồng: Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc thực hiện đúng hợp đồng: đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác; Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc thực hiện hợp đồng một cách trung thực theo tinh thần hợp tác và các bên cùng có lợi, bảo đảm tin cậy lẫn nhau; và nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Giống nhau giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp miễn phí.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *