Điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự

Bài viết phân tích chi tiết về Điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự theo quy định hiện hành

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì?

Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự (VADS), theo yêu cầu của đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án để bảo vệ quyền và lợi ích cho người khác, Tòa án có thể phải ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của đương sự hoặc để bảo vệ bằng chứng, để ngăn chặn đương sự tẩu tán, hủy hoại tài sản hay để đảm bảo việc thi hành án. Những biện pháp có ý nghĩa như vậy gọi là biện pháp khẩn cấp tạm thời.

“BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI trong TTDS là các biện pháp do pháp luật quy định và được Tòa án áp dụng để tạm thời giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tài sản, đảm bảo thi hành án, bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong VADS”.

Hiện nay, việc áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động được thực hiện theo các quy định tại các điều từ Điều 111 đến Điều 142 BLTTDS năm 2015.

Điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự
Điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự

Điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự

– Điều kiện khách quan: là những tiêu chí về các yếu tố như đối tượng cần bảo vệ, tình huống hoặc hoàn cảnh dẫn đến nhu cầu áp dụng…Đối với áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI điều kiện khách quan chủ yếu dựa trên hai điều kiện: Quyền, lợi ích đang hoặc có khả năng bị xâm hại và Tính khẩn cấp của hoàn cảnh.

+ Với điều kiện thứ nhất, áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI khi cần giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục, bảo đảm việc thi hành án. Căn cứ vào điều kiện này, BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI được áp dụng trong các trường hợp tài sản đang tranh chấp hay tài sản có khả năng đảm bảo thi hành án đang hoặc có khả năng bị tẩu tán, hủy hoại, thay đổi công năng, giá trị…

+ Với điều kiện thứ hai, áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI trong trường hợp có tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam, tính cấp thiết không phải là điều kiện tiên quyết mà chỉ là một trường hợp đặc biệt của việc áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI khi thấy rằng, nếu không áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ngay lập tức thì hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, bằng chứng có thể bị tiêu hủy.

+ Ngoài ra, còn có các điều kiện khách quan riêng, được áp dụng cho từng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI cụ thể. Các điều kiện này có thể về đặc tính tài sản (tài sản đang tranh chấp, tài sản của người có nghĩa vụ, hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…) hoặc về tác động tiêu cực (hành vi hủy hoại tài sản, hành vi tẩu tán tài sản, hành vi thay đổi hiện trạng tài sản…), hoặc các yếu tố khác đối với trường hợp cụ thể áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI.

– Điều kiện chủ quan: Việc áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI luôn tiềm ẩn khả năng gây thiệt hại đến quyền lợi đối với các chủ thể khác. Trong trường hợp có thiệt hại xảy ra do việc yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI không đúng, bên có yêu cầu phải chịu trách nhiệm bồi thường. Để đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ đó, trong một số trường hợp, bên yêu cầu sẽ phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng một khoản tiền hoặc các loại tài sản khác có giá trị do tòa án ấn định. Đây là điều kiện mang tính chủ quan bởi việc có đáp ứng điều kiện này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bên yêu cầu.

Bài viết liên quan:

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *