Nhà nước pháp quyền là gì? Đặc trưng của nhà nước pháp quyền

Nhà nước pháp quyền là gì?

Nhà nước pháp quyền là nhà nước đề cao vai trò của pháp luật trong đời sống nhà nước và xã hội, được tổ chức, hoạt động trên cơ sở một hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng và các nguyên tắc chủ quyền nhân dân, phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm bảo đảm quyền con người, tự do cá nhân, công bằng, bình đẳng trong xã hội.

Nhà nước pháp quyền là gì? Đặc trưng của nhà nước pháp quyền
Nhà nước pháp quyền là gì? Đặc trưng của nhà nước pháp quyền

Đặc trưng của nhà nước pháp quyền

Đặc trưng này có thể được hiểu: Nhân dân là chủ thể tối cao và duy nhất của quyền lực nhà nước, toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhà nước không được phép quyết định số phận của nhân dân mà nhà nước phải phục tùng nhân dân.

+ Nhân dân thiết lập nên nhà nước, uỷ quyền cho nhà nước và kiểm tra giám sát hoạt động của nhà nước.

+ Nhân dân có quyền quyết định tối cao và cuối cùng mọi vấn đề quan trọng của đất nước, nhà nước phải tôn trọng và phục tùng nghiêm chỉnh các quyết định của nhân dân.

+ Nhà nước phải phục vụ cho lợi ích hợp pháp của nhân dân, mọi chính sách của nhà nước đều phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của nhân dân và phải nhằm đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của họ.

Trong nhà nước pháp quyền:

+ Quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân, do nhân dân uỷ quyền cho nhà nước thực hiện nên quyền lực trong phạm vi đượcc uỷ quyền bị giới hạn bởi Hiến pháp và pháp luật, xã hội được quản lý bằng pháp luật.

+ Nhà nước thừa nhận, tôn trọng và bảo đảm, bảo vệ quyền con người, các quyền tự do dân chủ khác.

+ Các cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền phải tôn trọng nhân dân và phải lắng nghe nhân dân.

+ Nhân dân được tham gia vào các tiến trình phát triển của xã hội, vào việc bảo đảm quyền con người, sự phát triển kinh tế xã hội và vào việc đảm bảo công bằng xã hội.

Phân tích đặc trưng Nhà nước pháp quyền thừa nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân

Trong nhà nước pháp quyền, quan hệ giữa nhà nước với cá nhân là mối quan hệ hài hoà cả hai bên đều có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau; các quyền con người và quyền công dân được tôn trọng và bảo vệ.

-Trong mối quan hệ giữa nhà nước và công dân thì tự do của công dân, cá nhân là giới hạn quyền lực của nhà nước. Phạm vi tự do của công dân rộng hơn nhà nước. Công dân có quyền làm bất cứ điều gì mà pháp luật không cấm. Các cơ quan nhà nước, nhân viên làm việc trong bộ máy nhà nước chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép.

Nhà nước thừa nhận quyền con người, quyền công dân khá rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội,…

Nhà nước bảo đảm nhân dân có đủ điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để thực hiện quyền của mình.

Nhà nước bảo vệ các quyền con người, quyền công dân khỏi sự xâm hại của các chủ thể khác kể cả cơ quan nhà nước, công dân có quyền thay đổi người cầm quyền khi những người này xâm hại đến lợi ích hợp pháp của công dân, công dân có quyền chống lại sự can thiệp tuỳ tiện, trái pháp luật của người cầm quyền, có nghĩa vụ tôn trọng và thực hiện pháp luật.

Quyền con người được thừa nhận và bảo đảm, giá trị con người được trân trọng. Hiến pháp và pháp luật được xây dựng dựa trên nền tảng này. Giá trị nhân đạo và nhân văn được coi trọng hơn bao giờ hết.

Trước pháp luật, nhà nước cũng như mọi cá nhân, tổ chức khác trong xã hội đều phải chịu trách nhiệm như nhau về hành vi của mình, mọi hành vi xâm hại các quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức từ phía cơ quan, nhân viên nhà nước đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhận xét về đặc trưng của nhà nước pháp quyền

Chủ quyền của nhân dân và việc thực hiện chủ quyền cần phải được ghi nhận trong Hiến pháp

Nhà nước pháp quyền là một nhà nước bảo đảm dân chủ (quyền lực thuộc về nhân dân và xuất phát từ nhân dân). Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là điều kiện của nhà nước pháp quyền

Sự tồn tại của nhà nước pháp quyền cho thấy nhân dân đã được thừa nhận là chủ thể tối cao và duy nhất của quyền lực nhà nước.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang

Phân biệt nhà nước và các tổ chức xã hội khác

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Nhà nước pháp quyền là gì? Đặc trưng của nhà nước pháp quyền. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *