Khái niệm chức năng nhà nước, phân loại chức năng nhà nước

Khái niệm chức năng của nhà nước

Chức năng nhà nước là những mặt hoạt động cơ bản của nhà nước phù hợp với bản chất và mục đích nhiệm vụ của nhà nước và được xác định bởi điều kiện kinh tế xã hội của đất nước trong mỗi giai đoạn phát triển của nó.

+ chức là thứ bậc trong một trật tự nhất định

+ năng là khả năng làm được

+ chức năng là thuật ngữ để chỉ những phần việc chỉ thuộc về một đối tượng nhất định và đối tượng này có khả năng thực tế để làm được phần việc đó.

Phân tích khái niệm chức năng nhà nước

+ Chức năng là hoạt động của nhà nước để thực hiện những công việc mà nhà nước phải làm (tổ chức và quản lý xã hội) => chức năng nhà nước là phương diện, loại hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ nhà nước đặt ra.

+ Chức năng phản ánh bản chất của nhà nước hay chức năng do bản chất nhà nước quyết định.

+ Chức năng phụ thuộc vào nhiệm vụ cơ bản của nhà nước: có hai loại nhiệm vụ là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài và nhiệm vụ trước mắt, cấp bách.

Chức năng của nhà nước chịu ảnh hưởng từ các yếu tố sau:

+   Điều kiện kinh tế xã hội cụ thể của đất nước qua từng thời kỳ phát triển của nó;

+ Chức năng của nhà nước phụ thuộc vào bản chất, mục đích nhiệm vụ của nhà nước và hoàn cảnh quốc tế;

Mỗi nhà nước có nhiều chức năng và việc thực hiện các chức năng này thường ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng khác.

Khái niệm chức năng nhà nước, phân loại chức năng nhà nước
Khái niệm chức năng nhà nước, phân loại chức năng nhà nước

Phân loại chức năng nhà nước

Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động, chức năng nhà nước được chia thành chức năng đối nội và chức năng đối ngoại.

Đối nội là phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước trong nội bộ đất nước để quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, gồm: chức năng chính trị, kinh tế, xã hội.

Đối ngoại là phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước trên trường quốc tế, bao gồm: thiết lập và thực hiện các quan hệ hợp tác về các lĩnh vực với quốc gia khác; phòng thủ đất nước, chống sự xâm lược, bảo vệ chủ quyền quốc gia; tham gia vào các hoạt động quốc tế vì lợi ích chung giữa các quốc gia.

Hình thức thực hiện

Xây dựng pháp luật:

Mục đích: Đặt ra các quy tắc, cách xử sự cho con người, xác định những hành vi được làm, không được làm.

Ý nghĩa: Pháp luật từng bước được hình thành và hoàn thiện.

Tổ chức thực hiện pháp luật

Mục đích: Pháp luật không thể tự đi vào đời sống => Nhà nước phải tiến hành các hoạt động nhằm tổ chức cho các chủ thể trong xã hội thực hiện theo các quy định pháp luật.

Ý nghĩa: có như vậy, những mong muốn yêu cầu đòi hỏi của nhà nước thể hiện trong pháp luật mới có thể được thực hiện một cách có hiệu quả.

Bảo vệ pháp luật:

Vì những lý do khác nhau nên việc vi phạm là khó tránh khỏi => nhà nước thực hiện các hành động xử lý những người vi phạm: giáo dục cải tạo răn đe… => bảo đảm các yêu cầu của nhà nước được thực hiện một cách nghiêm chỉnh.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt nhà nước và các tổ chức xã hội khác

Định nghĩa và đặc trưng của nhà nước (5 đặc trưng)

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Khái niệm chức năng nhà nước, phân loại chức năng nhà nước. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *