Phân tích chủ đề bảo vệ nghiêm ngặt quỹ đất nông nghiệp

Phân tích chủ đề bảo vệ nghiêm ngặt quỹ đất nông nghiệp

Câu hỏi đầy đủ:

Với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã và đang diễn ra nhanh chóng hiện nay thì tất yếu dẫn đến một diện tích lớn đất nông nghiệp sẽ được Nhà nước quy hoạch chuyển sang mục đích phi nông nghiệp để phục vụ cho các mục đích nêu trên. Tuy nhiên, để diện tích đất nông nghiệp không bị giảm sút nghiêm trọng, đảm bảo tư liệu sản xuất cho người nông dân, tạo nguồn sống, việc làm ở các vùng nông thôn, pháp luật đất đai hiện hành quan tâm, chú trọng tới việc bảo vệ nghiêm ngặt quỹ đất nông nghiệp. Bằng kiến thức đã học và quan sát thực tiễn.

Anh (Chị) hãy bình luận nhận định nêu và cho biết rõ quan điểm của mình?

Phân tích chủ đề bảo vệ nghiêm ngặt quỹ đất nông nghiệp
Phân tích chủ đề bảo vệ nghiêm ngặt quỹ đất nông nghiệp

Gợi ý trả lời:

Song hành với sự tăng trưởng kinh tế, quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, làm thay đổi sâu sắc bộ mặt đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa ở nước ta cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội như đã làm giảm đáng kể diện tích đất nông nghiệp, tình trạng san lấp ao, hồ… Thực trạng này đặt ra vấn đề cấp thiết là Nhà nước cần phải quy hoạch tỉ lệ đất thích hợp giữa quỹ đất nông nghiệp và quỹ đất phi nông nghiệp phục vụ cho công cuộc đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Để diện tích đất nông nghiệp không bị giảm sút nghiêm trọng, đảm bảo tư liệu sản xuất cho người nông dân, tạo nguồn sống, việc làm ở các vùng nông thôn, pháp luật đất đai hiện hành quan tâm, chú trọng tới việc bảo vệ nghiêm ngặt quỹ đất nông nghiệp:

– Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối có đất để sản xuất (khoản 2 Điều 27).

– Đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp trong hạn mức sử dụng đất thì không phải trả tiền sử dụng đất, nếu sử dụng vào mục đích khác phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và trả tiền sử dụng đất (khoản 1 Điều 54, khoản 2 Điều 57).

– Việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích khác hoặc từ loại đất không thu tiền sang loại đất có thu tiền phải đúng quy hoạch và kế hoạch được CQNN có thẩm quyền phê duyệt. Luật Đất đai 2013 quy định tại Điều 57 phân loại thành trường hợp chuyển mục đích phải xin phép và trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép nhằm xác định trách nhiệm của CQNN có thẩm quyền và người sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

– Nhà nước có quy định cụ thể về đất chuyên trồng lúa nước, điều kiện nhận chuyển nhượng đất trồng lúa nước và nghiêm cấm mọi hành vi chuyển mục đích từ loại đất này sang sử dụng vào mục đích khác khi chưa được sự đồng ý của CQNN có thẩm quyền (Điều 134).

– Nghiêm cấm việc mở rộng một cách tùy tiện các khu dân cư từ đất nông nghiệp, hạn chế việc lập vườn từ đất trồng lúa.

Bài viết cùng chủ đề:

Phương thức tiếp cận đất đai của các chủ thể đầu tư

Lợi thế và bất lợi khi thuê đất trả tiền hàng năm và thuê đất trả tiền một lần

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân tích chủ đề bảo vệ nghiêm ngặt quỹ đất nông nghiệp. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *