Chế độ bầu cử để phát huy tính dân chủ (phân tích chi tiết)

Chế độ bầu cử để phát huy tính dân chủ

Chế độ bầu cử chính là cuộc bầu cử với tất cả các nguyên tắc quy trình thủ tục các mối quan hệ được tiến hành theo quy định của chế định bầu cử của một quốc gia. Để đảm bảo cuộc bầu cử phát huy hết được ý nghĩa chính trị thì chúng phải được tổ chức một cách công bằng, trung thực, tạo cơ hội cho người dân và tạo ra diễn đàn cho người dân lựa chọn đường lối phát triển đất nước.

Chế độ bầu cử dân chủ là chìa khóa cho đồng thuận xã hội, là phương thức quan trọng để hòa hợp dân tộc.

Một chế độ bầu cử dân chủ cần bảo đảm tính cân đối, hợp lý, đại diện rộng rãi cho các bộ phận trong cơ cấu xã hội. Đến lượt nó, tính cân đối, hợp lý trong bầu cử, trước hết phụ thuộc vào bản chất, đặc điểm của chế độ chính trị, phụ thuộc vào tương quan lực lượng giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội và phụ thuộc vào ý trí của nhà làm luật. Đất nước ta là sự kết hợp của các lực lượng, các giai cấp, các sắc tộc, các tín ngưỡng chỉ thông qua bầu cử, tiếng nói chung đó được chuyển hóa thành cơ quan đại diện.

Chính vì vậy, Quốc hội được nhân dân trao cho chức năng lập pháp. Thông qua hoạt động lập pháp, sự đồng thuận được cơ quan đại diện chuyển hóa thành pháp luật, thành các quyết sách của Nhà nước.

Chế độ bầu cử để phát huy tính dân chủ (phân tích chi tiết)
Chế độ bầu cử để phát huy tính dân chủ (phân tích chi tiết)

Ở Việt Nam ta hiện nay, thực hiện nền dân chủ tiến bộ là trọng tâm của đất nước. Bầu cử là vấn đề mà các nhà lập pháp luôn đề cập.

Công tác bầu cử ở Việt Nam được tổ chức khoa học, chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc dân chủ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cả xã hội, cũng như phát huy quyền làm chủ của mọi tầng lớp nhân dân. Người dân không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân khi bầu người đại diện, mà còn có thể tự ứng cử.

Việc tự ứng cử của cử tri là một biểu hiện rõ nét cho việc thực hành dân chủ. Từ kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội sau khi đất nước giành được độc lập, chủ trương này đã được triển khai.

Ðiểm cần nhấn mạnh nữa là để thực hiện dân chủ trong bầu cử, công dân Việt Nam không chỉ có quyền bầu cử, ứng cử, mà luật pháp Việt Nam còn tôn trọng và thực hiện quyền bãi miễn của nhân dân với đại biểu không còn xứng đáng với sự tín nhiệm, như khoản 2, Ðiều 7, Hiến pháp (2013) quy định: “Ðại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND bị cử tri hoặc Quốc hội, HÐND bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân”.

Bài viết cùng chủ đề:

Vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng nền bầu cử dân chủ

Phân tích quy định của bầu cử dân chủ (phân tích chi tiết)

Giông nhau giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Chế độ bầu cử để phát huy tính dân chủ. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *