Phân tích các yếu tố quy định bản chất, nội dung của pháp luật

Phân tích các yếu tố quy định bản chất, nội dung của pháp luật

Pháp luật là một hệ thống các quy tắc xử xự chung áp dụng cho mọi người, được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, được đảm bảo thực hiện bằng nhiều biện pháp nhằm góp phần quản lý xã hội.

Nội dung của pháp luật là sự ghi nhận việc được làm, không được làm, phải làm cho các cơ quan và người dân, quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Bản chất của pháp luật thể hiện ở 2 thuộc tính: tính giai cấp và tính xã hội.

– tính giai cấp có nghĩa rằng: thông qua pháp luật, lực lượng cầm quyền hay giai cấp thống trị sẽ phát triển, quản lý xã hội theo ý muốn của cíung.  Qua đó, pháp luật cũng bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị.

– tính xã hội có nghĩa rằng: pháp luật cần phải phù hợp với lợi ích của đa số người dân trong xã hội; pháp luật cần bảo đảm nguyện vọng, ý chí của các giai tầng khác trong xã hội, để giải quyết tốt mâu thuẫn giữa lực lượng cầm quyền và các giai tầng khác.

Phân tích các yếu tố quy định bản chất, nội dung của pháp luật
Phân tích các yếu tố quy định bản chất, nội dung của pháp luật

VD: Pháp luật trong xã hội phong kiến  xưa cho phép một người đàn ông được lấy nhiều vợ. Điều này được đa số các giai tầng trong xã hội chấp nhận và ủng hộ vì tư tưởng trọng nam kinh nữ tồn tại ở nhiều giai cấp.

Các yếu tố ảnh hưởng tới nội dung và bản chất của pháp luật:

– Thứ nhất là ý chí của giai cấp thống trị vì chúng nằm quyền kiểm soát nhà nước và có quyền tạo ra pháp luật. Yếu tố này ảnh hưởng tới bản chất pháp luật có tính xã hội hay tính giai cấp cao hơn. Yếu tố này khiến việc ghi nhận những việc người dân được làm, không được làm và phải làm là nhiều hay ít đều theo mục đích của giai cấp thống trị.

VD: Pháp luật trong xã hội phong kiến chủ yếu là những việc không được làm và hình phạt do giai cấp thống trị muốn răn đe người dân, để dễ bề cai trị.

– Thứ hai, sự phát triển kinh tế. Sự phát triển kinh tế qua các kiểu xã hội chủ nô, phong kiến, tư sản, XHCN làm cho tính xã hội dần cao hơn tính giai cấp trong bản chất pháp luật . Sự phát triển kinh tế khiến cho số lượng việc người dân được làm, không được làm hoặc phải làm có khuynh hướng tăng lên; nội dung các việc này phức tạp hơn để giải quyết tốt mâu thuẫn lợi ích kinh tế giữa các giai tầng.

VD: Pháp luật trong xã hội tư sản ghi nhận việc người dân được phép đi bầu cử, có quyền sở hữu tài sản cá nhân ,… nhằm giải quyết mâu thuẫn về kinh tế giữa những người công nhân làm  thuê và các ông chủ. Điều này là do kinh tế ở xã hội này phát triển hơn so với xã  hội phong kiến.

Bài viết liên quan:

Vai trò của pháp luật để đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Điều kiện áp dụng tập quán trong luật dân sự

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân tích các yếu tố quy định bản chất, nội dung của pháp luật. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *