Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì? Đặc điểm và ý nghĩa

Khái niệm biện pháp khẩn cấp tạm thời

Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự (VADS), theo yêu cầu của đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án để bảo vệ quyền và lợi ích cho người khác, Tòa án có thể phải ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của đương sự hoặc để bảo vệ bằng chứng, để ngăn chặn đương sự tẩu tán, hủy hoại tài sản hay để đảm bảo việc thi hành án. Những biện pháp có ý nghĩa như vậy gọi là biện pháp khẩn cấp tạm thời.

“BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI trong TTDS là các biện pháp do pháp luật quy định và được Tòa án áp dụng để tạm thời giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tài sản, đảm bảo thi hành án, bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong VADS”.

Khái niệm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời là việc Thẩm phán hay Hội đồng xét xử các điều kiện luật định về biện pháp khẩn cấp tạm thời (điều kiện về nội dung, hình thức) để quyết định áp dụng một hoặc nhiều BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI hoặc ra quyết định sửa đổi, thay thế BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI đã được áp dụng bằng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI khác.

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì? Đặc điểm và ý nghĩa
Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì? Đặc điểm và ý nghĩa

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Trên thực tế, các tranh chấp dân sự xảy ra rất đa dạng, yêu cầu áp dụng BPKCTT đa dạng nên các BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI cần được áp dụng cũng rất đa dạng, phong phú. Theo quy định tại điều 114 BLTTDS năm 2015, có 16 BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI được áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự. Ngoài các BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI này, tòa án cũng có thể áp dụng các BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI khác do pháp luật quy định. (chi tiết xem tại phụ lục). Nhà lập pháp Việt Nam đã chọn giải pháp liệt kê những biện pháp khẩn cấp tạm thời mà đương sự có thể yêu cầu Tòa án áp dụng.

Như vậy, BLTTDS quy định tương đối đầy đủ các BPKCTT, đáp ứng được quyền yêu cầu của đương sự trước những biến đổi của xã hội trong thời kì đổi mới. Từ đó người dân có quyền lựa chọn một hoặc nhiều BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI phù hợp với vụ việc của mình đến Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách hiệu quả nhất.

Đặc điểm của biện pháp khẩn cấp tạm thời

– Tính khẩn cấp: BPKCTT chỉ được áp dụng trong trường hợp khẩn cấp. Tính khẩn cấp của biện pháp này thể hiện ở chỗ, tòa án phải ra quyết định áp dụng ngay và quyết định này được thực hiện ngay sau khi được tòa án quyết định áp dụng, nếu không sẽ mất hết ý nghĩa tác dụng.

– Tính tạm thời: Quyết định áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI chưa phải là quyết định cuối cùng về giải quyết vụ việc dân sự. Sau khi quyết định áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI, nếu lí do của việc áp dụng không còn nữa thì tòa án có thể hủy bỏ quyết định này. Tuy vậy, việc áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI có thể gây thiệt hại cho quyền, lợi ích của người bị áp dụng và người khác. Do vậy, tòa án phải thận trọng trước khi quyết định áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI và phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật để tránh gây việc thiệt hại cho đương sự và các chủ thể khác.

– Tính bảo đảm: được thể hiện thông qua mục đích của việc áp dụng, nhăm đáp ứng nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tài sản bảo đảm khả năng thi hành án sau này, do đó bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

– Tính cưỡng chế: được thể hiện thông qua quyết định của Tòa án và hiệu lực của BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI. Tòa án đại diện cho cơ quan quyền lực nhà nước, có thẩm quyền áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI. Quyết định này có hiệu lực ngay đối với tất cả các bên đương sự, các bên tiến hành tố tụng và các cá nhân, cơ quan khác có liên quan. Nếu các bên đương sự, các cá nhân, cơ quan có liên quan không tự giác thi hành thì sẽ bị cơ quan thi hành án cưỡng chế buộc phải thi hành quyết định.

Ý nghĩa của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Việc áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tài sản bảo đảm cho thi hành án, từ đó bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự.

Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, vì lợi ích của bản thân hoặc trốn tránh trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, đương sự đã có những hành vi làm sai lệch sự thật (hủy hoại chứng cứ, mua chuộc nhân chứng, tẩu tán tài sản…) làm cho việc giải quyết của Tòa án càng thêm phức tạp và kéo dài thời gian. Việc áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI giúp Tòa án ngăn chặn được những hành vi này, góp phần giải quyết vụ việc dân sự được hiệu quả khách quan, bảo đảm bản án được thực thi. Bên cạnh đó, nó còn bảo đảm sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của đương sự, giúp đương sự sớm ổn định cuộc sống của chính họ và người thân.

Từ đó niềm tin của người dân vào Tòa án được nâng cao, việc áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI còn thể hiện sự uy nghiêm của Tòa án thông qua sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước, qua đó người dân có thể nhận thức được sự nghiêm minh của pháp luật mà tự giác thực hiện, chấm dứt các hành vi vi phạm, góp phần ổn định trật tự xã hội.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì? Đặc điểm và ý nghĩa. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *