Bảo trợ xã hội là gì? Bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật Việt Nam

Bảo trợ xã hội là gì? Bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật Việt Nam

Khái niệm người khuyết tật

Có nhiều quan niệm khác nhau về người khuyết tật.Tại Việt Nam, ngày 17/6/2010, Quốc  Hội Việt Nam đã thông qua Luật người khuyết tật, có hiệu lực từ ngày 01/10/201, chính thức sử dụng khái niệm “người khuyết tật” thay cho khái niệm “người tàn tật ”, phù hợp với khái niệm và xu hướng nhìn nhận thức của thế giới về người khuyết tật. Theo khoản 1 điều 2 của Luật người khuyết tật: “Người khuyết tật là người bị khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật  khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn”

Khái niệm bảo trợ xã hội

Trong cuộc sống, có những mảnh đời không may mắn, thuận lợi chọ sự tồn tại và phát triển, trái lại thường xuyên phải đối mặt với rủi ro, bất hạnh, biến cố… vì những nguyên nhân khác nhau.

Do đó họ có nhu cầu khắc phục khó khăn, đảm bảo cuộc sống vươn lên hòa nhập cộng đồng trở thành cấp thiết và mang tính nhân đạo sâu sắc.  Do đó, có thể nhận thấy rằng, bảo trợ xã hội là biện pháp tương trợ cộng đồng đầu tiên mà con người tìm đén để giúp nhau vượt qua những tình huống khó khăn.

Dựa theo quan điểm của ILO  và riêng ở Việt Nam, có thể hiểu bảo trợ xã hội là sự giúp đỡ của nhà nước, xã hội  và cộng đồng bằng những biện pháp và cách thức và các hình thức khác nhau đối với đối tượng gặp rủi ro, bất hạnh,nghèo đói…vì nhiều nguyên nhân dẫn đến không đủ khả năng tự lo liệu được cuộc sống tối thiểu của bản thân và gia đình nhằm giúp họ tránh được mối đe dọa của cuộc sống thường nhật, giúp họ vượt qua khó khăn , ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng.

Theo khái niệm này, đối Tượngj bảo trợ xã hội chính là những người gặp khó khăn, rủi ro, biến cố,bất hạnh trong cuộc soongsvif nhiều nguyên nhân khác nhau cần sự giúp đỡ. Những đối tượng kế tiếp đầu tiên trong hầu hết quy định pháp luật bảo trợ xã hội các quốc gia  đều là nhóm khuyết tật, người già, trẻ em mồ  côi thiếu người nuối dưỡng.

Bảo trợ xã hội là gì? Bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật Việt Nam
Bảo trợ xã hội là gì? Bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật Việt Nam

Bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật

Xuất phát từ khái niệm BTXH nói chung, BTXH đối với NKT được hiểu là tổng hợp các cơ chế, chính sách và các giải pháp của Nhà nước và cộng đồng xã hội nhằm trợ giúp và bảo vệ cho NKT, trước hết và chủ yếu là những khoản trợ cấp, hỗ trợ và các chi phí khác nhằm giúp cho đối tượng ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Theo đó, các nội dung của BTXH nói chung áp dụng với đối tượng hưởng là NKT khi thỏa mãn các điều kiện hưởng trong các chế độ trợ cấp, hỗ trợ. Trên quan điểm tiến bộ, BTXH đối với NKT được tiếp cận từ góc độ nhân quyền với trách nhiệm của Nhà nước chứ không chỉ dừng lại ở mục đích nhân đạo, ban ơn, chiếu cố tới những thân phận khiếm khuyết về sức khỏe.

Các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho cuộc sống của NKT được thực hiện như một sự phân phối lại lợi ích xã hội theo hướng công bằng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia trong tương quan phát triển kinh tế và xã hội. Không chỉ dừng lại ở đó, việc nhìn nhận NKT như một dạng trong đa dạng các thành viên xã hội và khơi gợi khả năng lao động tiểm ẩn trong họ là một trong những tư tưởng tiến bộ để các khoản trợ cấp BTXH không còn ý nghĩa đơn thuần là gánh nặng cho ngân sách Nhà nước mà chính là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, với mục tiêu vì con người – trung tâm của sự phát triển.

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật: luathonglinhvn

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Bảo trợ xã hội là gì? Bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật Việt Nam. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *