Thủ tục thay đổi, áp dụng bổ sung và hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Thủ tục thay đổi, áp dụng bổ sung và hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Theo quy định tại Điều 137 BLTTDS 2015 quy định về Thay đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời, khi xét thấy BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI đang được áp dụng không còn phù hợp mà cần thiết phải thay đổi hoặc áp dụng bổ sung BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI khác thì thủ tục thay đổi, áp dụng bổ sung BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI khác được thực hiện theo quy định tại Điều 133 BLTTDS 2015 quy định về Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Trường hợp người yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI có đơn yêu cầu Tòa án thay đổi BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI có lợi cho bị đơn thì Tòa án cần chấp nhận ngay đơn yêu cầu. Trường hợp này, nếu xét thấy yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI của họ là đúng, không gây thiệt hại cho người bị áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI hoặc cho người thứ ba thì khi quyết định thay đổi BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI, Tòa án quyết định cho họ được nhận lại một phần hoặc toàn bộ kim khí quý, đá quý, giấy tờ có giá hoặc số tiền bảo đảm mà họ đã gửi giữ tại ngân hàng theo quyết định của Tòa án.

Thủ tục thay đổi, áp dụng bổ sung và hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời
Thủ tục thay đổi, áp dụng bổ sung và hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Tòa án ra ngay quyết định hủy bỏ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI đã được áp dụng khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 138 BLTTDS 2015, đó là: (1) Người yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI đề nghị hủy bỏ; (2) Người phải thi hành quyết định áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI nộp tài sản hoặc có người khác thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành nghĩa vụ đối với bên có yêu cầu; (3) Nghĩa vụ dân sự của bên có nghĩa vụ chấm dứt theo quy định của Bộ luật Dân sự; (4) Việc giải quyết vụ án được đình chỉ theo quy định của Bộ luật này; (5) Quyết định áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI không đúng theo quy định của Bộ luật này; (6) Căn cứ của việc áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI không còn; (7) Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp hủy bỏ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI, Tòa án phải xem xét, quyết định để người yêu cầu áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI nhận lại chứng từ bảo lãnh được bảo đảm bằng tài sản của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác hoặc khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá quy định tại Điều 136 BLTTDS 2015, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 113 BLTTDS 2015.

Thủ tục ra quyết định hủy bỏ việc áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI được thực hiện theo quy định tại Điều 133 BLTTDS 2015. Trường hợp đã có bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì việc giải quyết yêu cầu hủy quyết định áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI do một Thẩm phán được Chánh án của Tòa án đã ra quyết định áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI phân công giải quyết.

Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI có hiệu lực thi hành ngay. Tòa án phải cấp hoặc gửi quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ngay sau khi ra quyết định cho người có yêu cầu, người bị áp dụng BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền và Viện kiểm sát cùng cấp. Trong trường hợp quyết định áp dụng các BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu thì đương sự có nghĩa vụ nộp bản sao quyết định cho cơ quan quản lý đăng kí quyền sở hữu. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Bài viết cùng chủ đề:

Buộc áp dụng biện pháp bảo đảm khi áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Thủ tục thay đổi, áp dụng bổ sung và hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *