Bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong giao dịch thương mại điện tử

Bình đẳng và an toàn trong giao dịch thương mại điện tử

Thực trạng về thực hiện nguyên tắc bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong giao dịch điện tử đã được tiếp thu và được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử. Sự bình đẳng giữa các chủ thể tham gia giao dịch là một nguyên tắc quan trọng.

Trên cơ sở các nguyên tắc chung của Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại đã quy định: “Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại”, Luật Giao dịch điện tử cũng quy định nguyên tắc này, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP không quy định nguyên tắc này tại điều 26. Về nguyên tắc, mọi chủ thể đều được xác định có vị thế bình đẳng trong các giao dịch cũng như khi giải quyết các tranh chấp tại các cơ quan có thẩm quyền, tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan gọi chung là đương sự khi vụ việc được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Tuy nhiên việc bảo đảm an toàn trong giao dịch điện tử mới là vấn đề trọng tâm và quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các chủ thể tham gia giao dịch, hoạt động thương mại điện tử.

Trên thực tế, nguyên tắc này chưa thực sự được thực hiện triệt để trên thực tế bởi hiệu quả quản lý nhà nước yếu kém, việc thanh tra, kiểm tra chưa đầy đủ dẫn đến tình trạng trốn thuế, chất lượng hàng hóa không đúng như quảng cáo, chào hàng nên xuất hiện sự cạnh tranh thiếu lành mạnh đối với hoạt động thương mại truyền thống, ảnh hưởng đến nguyên tắc bình đẳng của các chủ thể tham gia giao dịch thương mại điện tử.

Bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong giao dịch thương mại điện tử (ảnh minh họa)
Bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong giao dịch thương mại điện tử (ảnh minh họa)

Một ví dụ điển hình trong việc không đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa các cá nhân, tổ chức kinh doanh cùng cung cấp một loại dịch vụ đó là: Các hãng Taxi hoạt động bình thường t trước tới nay phải tuân thủ rất nhiều quy định như hình thức của xe, thông tin, biển hiệu để nhận diện, hiệu lệnh kiểm tra, thanh tra v.v…là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật Giao thông Đường bộ năm 2016 và một số văn bản pháp luật hành chính cá biệt (Ví dụ Quyết định số 21/2013/QĐ- UBND thành phố Hà Nội) nên không thể đi vào một số tuyến phố bị cấm hoặc bị cấm đỗ, cấm d ng, di chuyển ở một  số khung giờ nhất định. Nhưng khi Taxi kết nối theo dịch vụ Grab hay Uber xuất hiện (Sử dụng phương tiện điện tử để kết nối khách hàng và người có xe nhàn rỗi) bản chất không thay đổi nhưng khi hoạt động không có dấu hiệu nhận diện đặc định và do vậy không phải tuân thủ các quy định như với xe Taxi truyền thống, có thể ra vào đường cấm xe Taxi hay cấm đỗ,v.v… Như vậy sẽ xuất hiện sự cạnh tranh thiếu lành mạnh và không thể có sự bình đẳng giữa các chủ thể tham gia kinh doanh, cung cấp hàng hóa dịch vụ trong hoạt động thương mại v.v…

Ngoài ra, một số trường hợp tham gia hoạt động thương mại điện tử nhưng không chịu sự điều chỉnh của pháp luật về kế toán, thuế, thanh tra, kiểm tra v.v…điều này gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các hình thức thương mại khác và thể hiện sự bất bình đẳng của các chủ thể tham gia quan hệ thương mại.

Bài viết liên quan:

Phân tích đặc điểm quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *